O OIV-ovim uslugama i platformama

S više od 90 godina tradicije i know-howa kontinuirano razvijamo nove usluge i platforme, a naše mreže pokrivaju prijenos, distribuciju i odašiljanje sadržaja, te opslužuju pouzdane sustave javne sigurnosti, zaštite i inovativnu mrežu Interneta povezanih stvari.

08.02.2020.

Distribucija sadržaja

OIV usluge za distribuciju sadržaja našim korisnicima omogućuju najveći doseg na teritoriju Republike Hrvatske, a obuhvaćaju  snimanje i obradu sadržaja, kontribuciju sadržaja uživo i profesionalni TV playout.

OIV OTT Video Cloud je video on demand (VOD) internetska platforma za dis- tribuciju video sadržaja korisnicima u always-connected, any-device, any-screen svijetu.

OIV HbbTV je platforma koja TV nakladnicima omogućuje pokretanje, upravljanje i monetizaciju usluge interaktivne televizije - HbbTV-a, uz prikaz personaliziranih i klikabilnih oglasnih formata na HbbTV programima.

OIV DAB+ digitalni radio nakladnicima omogućuje emitiranje do 10 programa visoke kvalitete zvuka kroz jednu radijsku frekvenciju, lasniranje novih progra- ma za efikasniju segmentaciju publike i oglašivača te bolju kvalitetu zvuka bez smetnji. DAB+ radijski prijemnici mogu prikazivati popratne slike, tekstualne informacije i animacije.

OIV Playout MAX korisnicima nudi alat za lansiranje linearnog TV programa za distribuciju putem DVB-T, IPTV, Cable ili internetske mreže. Vaš novi TV kanal možemo distribuirati do vodećih TV operatora u regiji, bilo da koriste zemaljski TV signal, satelit ili internetsku (OTT) mrežu.

Sigurnost i zaštita

OIV Fire Detect AI je sustav za ranu detekciju požara koji koristi Pano360 HD kamere za 360° nadzor terena, aplikaciju s AI algoritmom za prepoznavanje dima ili vatre te našu pouzdanu OIV infrastrukturu - sve integrirano u jedinstveno rješenje OIV FireDetect AI.

OIV Pano360 HD nudi visokokvalitetne panoramske video snimke uživo s pogledom na naseljena mjesta ili visinske poglede. Korisnici mogu integrirati dobiveni video stream HD kvalitete u svoje usluge ili internetske i TV sadržaje.

Cronect je profesionalna mobilna radijska mreža i potpuno pouzdan sustav koji će biti operativan čak i u slušaju elementarnih nepogoda ili prekida konvencionalnih komunikacijskih veza. Cronect omogućuje glasovnu, tekstualnu i podatkovnu komunikaciju. 

Internet povezanih stvari (IoT - Internet of Things)

OIV Smartino IoT je višenamjenska platforma za Internet povezanih stvari. Naša pouzdana i sigurna infrastruktura povezuje IoT senzore s korisničkim aplikacijama. Korisnicima nudimo mogućnost implementacije na cijelom teritoriju Republike Hrvatske, uključujući i područja koja nemaju internet ili električnu energiju.