OIV


O OIV-ovim uslugama i platformama

S više od 95 godina tradicije i know-howa kontinuirano razvijamo nove usluge i platforme, a naše mreže pokrivaju prijenos, distribuciju i odašiljanje sadržaja, te opslužuju pouzdane sustave javne sigurnosti, zaštite i inovativnu mrežu Interneta povezanih stvari.

07.04.2023.

Distribucija sadržaja i odašiljanje

OIV usluge za distribuciju sadržaja našim korisnicima omogućuju najveći doseg na teritoriju Republike Hrvatske ili satelitski izvan granica, a obuhvaćaju sve vrste odašiljanja i/ili distribucije sadržaja mrežnim (podatkovnim) kanalima. 

Jedinstvena OIV prednost je mogućnost integriranja odašiljanja i mrežnog (podatkovnog) prijenosa u distribuciju koja postiže najveći mogući doseg vaših multimedijalnih sadržaja.

OIV DTV je besplatni (free-to-air) TV signal za emitiranje nacionalnih i lokalnih TV programa u zemaljskom odašiljanju. Zemaljska digitalna televizija utemeljena na DVB-T2 standardu nakladnicima omogućuje da televizijske programe odašilju u visokoj kakvoći slike (High Definition - HD). 

OIV DTV Premium je naplatna digitalna zemaljska televizija maksimalnog dosega i fleksibilnosti za emitiranje premium sadržaja. Ova usluga namijenjena je nakladnicima koji gledateljima nude Pay TV  sadržaje kvalitetnih TV kanala u različitim programskim paketima.

OIV OTT Video Cloud je video on demand (VOD) internetska platforma za dis- tribuciju video sadržaja korisnicima u always-connected, any-device, any-screen svijetu.

OIV HbbTV je platforma koja TV nakladnicima omogućuje pokretanje, upravljanje i monetizaciju usluge interaktivne televizije - HbbTV-a, uz prikaz personaliziranih i klikabilnih oglasnih formata na HbbTV programima.

OIV DAB+ digitalni radio nakladnicima omogućuje emitiranje do 10 programa visoke kvalitete zvuka kroz jednu radijsku frekvenciju, lasniranje novih programa za efikasniju segmentaciju publike i oglašivača te bolju kvalitetu zvuka bez smetnji. DAB+ radijski prijemnici mogu prikazivati popratne slike, tekstualne informacije i animacije.

OIV FM radio standardni je radio signal koji danas emitira većinu radijskih sadržaja ali s tendecijom da u sljedećeg srdnjoročnom razdoblju svi nakladnici pređu na OIV DAB+ digitalni radio.

OIV Teleport je usluga satelitskog odašiljanja (uplink/downlink) putem koje možemo odašiljati vaše televizijske i radijske programe na bilo koji satelit vidljiv s hrvatskog teritorija, a emitiranje na satelitima koji nisu vidljivi s teritorija RH možemo ostvariti u suradnji s našim partnerima.

OIV Playout MAX korisnicima nudi alat za lansiranje linearnog TV programa za distribuciju putem DVB-T, IPTV, Cable ili internetske mreže. Vaš novi TV kanal možemo distribuirati do vodećih TV operatora u regiji, bilo da koriste zemaljski TV signal, satelit ili internetsku (OTT) mrežu.

Sigurnost i zaštita

OIV Fire Detect AI je sustav za ranu detekciju požara koji koristi Pano360 HD kamere za 360° nadzor terena, aplikaciju s AI algoritmom za prepoznavanje dima ili vatre te našu pouzdanu OIV infrastrukturu - sve integrirano u jedinstveno rješenje OIV FireDetect AI.

OIV Pano360 HD nudi visokokvalitetne panoramske video snimke uživo s pogledom na naseljena mjesta ili visinske poglede. Korisnici mogu integrirati dobiveni video stream HD kvalitete u svoje usluge ili internetske i TV sadržaje.

Cronect je profesionalna mobilna radijska mreža i potpuno pouzdan sustav koji će biti operativan čak i u slušaju elementarnih nepogoda ili prekida konvencionalnih komunikacijskih veza. Cronect omogućuje glasovnu, tekstualnu i podatkovnu komunikaciju. 

 

Internet povezanih stvari (IoT - Internet of Things)

OIV Smartino IoT je višenamjenska platforma za Internet povezanih stvari. Naša pouzdana i sigurna infrastruktura povezuje IoT senzore s korisničkim aplikacijama. Korisnicima nudimo mogućnost implementacije na cijelom teritoriju Republike Hrvatske, uključujući i područja koja nemaju internet ili električnu energiju.

 

Projektiranje rješenja

Projektiranje rješenja provodi naš iskusan i stručan tim inženjera, a obuhvaća projektiranje radiokomunikacijskih i telekom mreža, LoRaWAN arhitekture za IoT, distribuciju sadržaja i internetsku distribuciju, sustave javne zaštite i sigurnosti, savjetovanje, nadzor i podršku. 

 

Zakup kapaciteta - prijenos podataka

OIV DataLink je usluga zakupa optike i mikrovalnih veza. Usluga prijenosa podataka podržava najrazličitije tehnološke platforme (PDH/SDH, Ethernet/GbEthernet, IP/MPLS), a usluga zakupa vodova može se vršiti putem digitalne mikrovalne veze visokog kapaciteta (SDH tehnologija) ili optičke mreže (DWDM tehnologija).

 

Kolokacija opreme

Kolokacija nudi mogućnost kolokacije opreme na antenskim stupovima ili kolokaciju IT opreme u podatkovnom centru, uz usluge projektiranja, montaže i održavanja. Sve je integrirano u našu pouzdanu infrastrukturu i nadzor 24/7. 

NOC kao usluga omogućuje nadzor vaših sustava, telekomunikacijskih kapaciteta, multimedijskih sadržaja, uređaja i opreme za procesiranje, odašiljanje i nadzor infrastrukture. Uz 24/7 nadzor naših djelatnika te održavanje uređaja i opreme, osiguravamo vam pružanje usluge bez prekida.