OIV

OIVin magazin - godina III.

OIVin magazin namijenjen je bivšim i sadašnjim zaposlenicima OIV-a i našim poslovnim partnerima. Izlazi četiri puta godišnje u tiskanom obliku, a sadržaj objavljujemo i na korporativnoj web stranici.