09.02.2020.

1. Nabava u tekućoj poslovnoj godini

1.1. Sveukupna nabava, osim pod 1.2.

Razdoblje ROBA USLUGE RADOVI
Broj pokrenutih postupaka nabave Procijenjena
vrijednost
pokrenutih
postupaka nabave

(HRK, bez PDV-a)
Broj pokrenutih postupaka nabave Procijenjena
vrijednost
pokrenutih
postupaka nabave

(HRK, bez PDV-a)
Broj pokrenutih postupaka nabave Procijenjena
vrijednost
pokrenutih
postupaka nabave

(HRK, bez PDV-a)
2019-01 - - 1 1.973.650,32 - -
2019-02 - - 4 1.598.712,95 - -
2019-03 2 1.871.943,34 3 3.380.000,00 - -
2019-04 2 1.410.000,00 4 854.353,46 1 1.000.000,00
2019-05 4 2.008.394,07 3 4.300.119,84 2 8.360.000,00
2019-06 10 34.086.990,39 4 3.698.058,32 4 3.600.000,00
2019-07 11 11.516.219,02 4 1.979.218,32 4 6.281.282,00
2019-08 1 568.537,20 2 682.380,00 - -
2019-09 7 1.977.701,71 3 889.976,80 1 350.000,00
2019-10 3 1.557.924,62 2 5.307.100,45 - -
2019-11 2 4.698.267,00 3 4.059.000,00 3 1.500.000,00
2019-12 10 6.285.871,13 6 10.771.700,00 3 2.248.920,00
2020-01 2 2.000.000,00 2 2.073.650,32 3 3.729.208,65
2020-02 2 1.207.282,55 2 4.715.804,26 2 1.276.000,00
2020-03 2 1.035.039,20 2 11.640.782,19  -  -
2020-04 4 2.661.093,07 - - 3 1.090.504,50

 

1.2. Nabave male vrijednosti

Razdoblje ROBA USLUGE RADOVI
Procijenjena
vrijednost pokrenutih
postupaka nabave

(HRK, bez PDV-a)
Procijenjena
vrijednost pokrenutih
postupaka nabave

(HRK, bez PDV-a)
Procijenjena
vrijednost pokrenutih
postupaka nabave

(HRK, bez PDV-a)
2019-01 439.873,62 999.656,05 148.663,90
2019-02 687.266,12 1.567.274,73 7.597,00
2019-03 892.566,69 1.250.836,73 -
2019-04 394.509,40 1.276.854,39 142.388,46
2019-05 913.809,82 933.016,13 350.862,23
2019-06 428.548,56 914.223,81 9.457,70
2019-07 500.031,98 1.655.676,37 188.320,00
2019-08 544.305,43 649.403,67 43.493,00
2019-09 715.601,58 1.095.446,86 153.744,32
2019-10 371.854,02 1.070.526,95 397.629,45
2019-11 373.320,85 1.177.157,37 235.203,20
2019-12 747.589,95 1.405.338,92 183.268,00
2020-01 214.357,49 1.257.508,43 28.817,50
2020-02 310.584,36 1.636.001,59 291.012,75
2020-03 419.751,20 1.001.861,52 176.313,07
2020-04 772.093,01 586.601,61 155.999,14

 

2. Godišnje izvješće o nabavi

2.1. Sveukupna nabava, osim pod 2.2.

Razdoblje ROBA USLUGE RADOVI
Broj sklopljenih ugovora Vrijednost
sklopljenih
ugovora
(HRK, bez PDV-a)
Broj sklopljenih ugovora Vrijednost
sklopljenih
ugovora
(HRK, bez PDV-a)
Broj sklopljenih ugovora Vrijednost
sklopljenih
ugovora
(HRK, bez PDV-a)
2010 50 28.168.982,09 44 23.868.206,13 15 4.707.151,77
2011 42 28.499.936,92 119 59.245.854,84 11 1.007.515,11
2012 56 15.135.244,30 73 36.492.589,47 11 1.938.977,66
2013 64 24.495.395,75 71 19.926.454,64 19 5.384.426,65
2014 45 65.661.519,31 102 115.349.832,49 14 2.791.385,51
2015 39 23.042.596,54 29 57.505.729,28 12 8.612.995,69
2016 25 8.050.105,59 45 43.628.746,23 5 962.462,53
2017 33 27.463.307,29 78 80.994.898,18 7 2.418.161,77
2018 33 21.345.773,38 52 65.920.555,68 11 9.846.959,70
2019 55 51.999.808,84 41 36.773.752,38 23 32.318.148,45

 

2.2. Nabave male vrijednosti

Razdoblje ROBA USLUGE RADOVI
Ukupna vrijednost nabave
(HRK, bez PDV-a)
Ukupna vrijednost nabave
(HRK, bez PDV-a)
Ukupna vrijednost nabave
(HRK, bez PDV-a)
2010 2.374.857,41 3.781.352,71 297.627,37
2011 1.162.095,10 2.344.036,95 151.742,06
2012 1.704.262,64 3.567.306,85 292.158,68
2013 2.445.743,30 5.344.274,72 289.489,40
2014 3.540.258,28 5.817.843,46 648.963,37
2015 5.565.937,74 10.865.942,66 900.781,63
2016 7.002.624,86 12.072.917,66 1.779.005,12
2017 5.729.329,72 20.098.464,63 1.380.630,48
2018 8.582.932,34 20.641.317,37 1.558.769,64
2019 6.741.143,50 16.779.540,48 1.999.883,58