OIV

Teleport kao usluga

Usluga satelitskog odašiljanja

 

Televizijske i radijske programe možemo odašiljati na bilo koji satelit vidljiv s hrvatskog teritorija. Emitiranje na satelitima koji nisu vidljivi s teritorija Republike Hrvatske moguće je ostvariti u suradnji s našim partnerima.

Uplink/downlink televizijskih i radijskih programa u sklopu naših multipleksa na satelitima Eutelsat 16A ili na bilo koji drugi satelit koji je vidljiv s hrvatskog teritorija. Odašiljanje na satelit Eutelsat 16A namijenjeno je za DTH (Direct-to-Home) distribuciju, odn. za izravnu distribuciju do krajnjih gledatelja i distribuciju prema kabelskim distributerima. Odašiljanje može biti nekodirano (FTA, Free To Air), kodirano pomoću našeg Viaccess sustava, a možemo ostvariti kodiranje i drugim sustavima, ovisno o vašim potrebama.

Ime slike

Povezane usluge 

OIV Playout MAX

Ova usluga omogućuje korisnicima automatizirano emitiranje TV programa, što vlasnicima sadržaja ili programskih prava snižava troškove i jednostavno pokretanje novih TV programa. OIV Playout platforma smještena je u Satelitskom i multimedijskom središtu Deanovec.

OIV HeadEnd MAX

HeadEnd reformatira/rekomprimira sve ulazne formate u standarde za izlaz koji se šalju dalje putem Playouta (zemaljski, OTT, kabelski, IPTV). Uključuje i servisnu interaktivnu platformu zajedno s platformom za zaštitu sadržaja i pripadajućim aplikacijama za krajnje korisničke uređaje.

Satelitsko odašiljanje

10

odašiljačkih satelitskih postaja

20

prijamnih satelitskih antena

FTA

nekodirano odašiljanje Free-to-Air

CAS

kodiranje prema zahtjevu klijenta

 

 

Zanima vas usluga satelitskog odašiljanja?

Javite se našim stručnjacima s upitom.