OIV

05.02.2020.

Broadcast Networks Europe (BNE) neprofitno je udruženje europskih operatora mreža zemaljske digitalne televizije sa sjedištem u Briselu. Osnovano je u veljači 2010. godine, a OIV je jedan od dvanaest osnivača. Udruženje broji 16 članova koji djeluju u 19 zemalja EU, Austrija, Belgija, Hrvatska, Češka, Estonija, Francuska, Njemačka, Grčka, Irska, Italija, Monako, Norveška, Poljska, Rumunjska, Srbija, Španjolska, Švicarska, Ujedinjeno Kraljevstvo i Švedska. Aktivnosti udruženja usmjerene su na očuvanje i razvoj učinkovitog i pravednog regulatornog okvira za operatore mreža zemaljske digitalne televizije i radija, kako bi se europskim građanima osiguralo da i dalje imaju univerzalni pristup širokom rasponu televizijskih i radijskih programa i sadržaja. U vrijeme snažnog razvoja bežičnih širokopojasnih komunikacija glavni izazov je osigurati pristup dostatnoj količini radiofrekvencijskog spektra u UHF pojasu i zadržati konkurentnost u nadolazećoj 5G eri.

WorldDAB je međunarodna organizacija, globalni forum za digitalni radio, kojoj je cilj olakšati uvođenje digitalnog radija temeljenog na DAB i DAB+ standardu. Članovi su javni i komercijalni radijski nakladnici, mrežni operatori, regulatorne agencije, proizvođači prijemnika, elektroničkih komponenti, profesionalne opreme i automobila te ima više od 100 članova iz 29 zemalja širom svijeta. OIV je postao članom 2018. godine nakon što je u studenom 2017. započeto testno odašiljanje DAB+ radija u Hrvatskoj kako bi kroz članstvo i suradnju s članovima iz zemalja koje su već daleko odmakle u implementaciji DAB+ radija prikupio znanja i iskustva za što lakše uvođenje komercijalnog rada DAB+ radija u Hrvatskoj. U tom smislu je već i prije počeo sudjelovati na glavnim godišnjim skupovima WorldDAB organizacije, tzv. WorldDAB General Assembly konferencijama kao i drugim konferencijama koje organizira WorldDAB (npr. WorldDAB Automotive).

 


DMR (Digital Mobile Radio Association) je udruženje koje zajedno sa članovima diljem svijeta osigurava da DMR bude najčešće podržani digitalni standard za poslovne korisnike. Članovi ovog udruženja su tvrtke, organizacije i pojedinci koji profesionalno koriste DMR proizvode ili podržavaju DMR standard na neki drugi način.

 

Croatian Internet eXchange (CIX) hrvatsko je nacionalno središte za razmjenu internetskog prometa udomljeno u Sveučilišnom računskom centru (Srcu), a otvoreno za sve davatelje internetskih usluga u Republici Hrvatskoj, kako za komercijalne tako i nekomercijalne, odnosno privatne mreže. Odašiljači i veze su član i spojeni su na CIX čime se postiže uspostava izravnih komunikacijskih kanala između OIV-a i ostalih pružatelja internet usluga spojenih na CIX. Odašiljači i veze na taj način osiguravaju korisnicima hrvatskih pružatelja internet usluga izravan pristup informacijama stranica www.oiv.hr kao i profesionalnim internet servisima OIV-a.

 

Elektrotehničko društvo Zagreb (EDZ) je društvo osnovano u cilju promicanja, razvitka i unapređenja elektrotehničke struke u gradu Zagrebu. Svrha društva je okupljanje stručnjaka elektrostruke, svih profila, elektroinženjera, elektrotehničara, elektromontera, studenata elektrotehnike, umirovljenika elektrotehničke struke, kao i građana drugih specijalnosti, koji su voljni raditi na uzdizanju stručnog nivoa, promicanju novih saznanja, razvitku i unapređivanju elektrotehnike. OIV je dugogodišnji član društva, a djelatnici OIV-a, inženjeri i tehničari, pohađaju stručne seminare koje Društvo organizira u svrhu dodatne edukacije i napredovanja u struci.

HrOUG - Hrvatska udruga ORACLE korisnika ima za cilj razmjenu znanja i iskustava o primjeni ORACLE tehnologije, unapređenje međusobnih odnosa i informiranja krajnjih korisnika kao i odnosa partnera koji koriste ORACLE tehnologiju, unaprjeđenje odnosa korisnika sa ORACLE korporacijom, te unapređenje organiziranosti informatičke struke i odnosa sudionika informatičke djelatnosti u zemlji i inozemstvu.

Hrvatska udruga poslodavaca (HUP) je dobrovoljna, neprofitna i neovisna udruga poslodavaca koja štiti i promiče prava i interese svojih članova. Utemeljena na principu dobrovoljnog članstva i na načelima demokratskog zastupanja i očitovanja volje njezinih članova, udruga promiče poduzetnički duh i poduzetnička prava i slobode. OIV je član HUP-a od 2015. godine, a također je i član Udruge informatičke i komunikacijske djelatnosti (HUP-UIKD), jedne od granskih udruga osnovanih unutar HUP-a te aktivno sudjeluje u njezinom radu.

Hrvatski zavod za norme je neovisna i neprofitna javna ustanova osnovana kao nacionalno normirno tijelo Republike Hrvatske radi ostvarivanja ciljeva normizacije. OIV je od 2006. godine bio redoviti član i sudjelovao u radu više tehničkih odbora. Od 2019. OIV ima status promatračkog člana.

 

RIPE NCC (RĂ©seaux IP EuropĂ©ens Network Coordination Centre) je regionalni Internet registar (RIR - Regional Internet Registry) za Europu, Bliski istok i dijelove središnje Azije. RIPE se brine o raspodjeli IP adresnog prostora i ostalih internet resursa pružateljima internet usluga (ISP) i drugim organizacijama. OIV je član, odnosno LIR (Local Internet Registry) pri RIPE NCC organizaciji. Od strane RIPE NCC organizacije OIV ima alocirane IPv4 i IPv6 javne adrese te AS broj za potrebe vlastite mrežne i serverske infrastrukture. Navedeni resursi se koriste za sustave koji moraju imati osiguran stalan pristup internetu: digitalne platforme (EPG DVB-T, DVB-T2), OiV DNS, OiV www, OTT HRTi projekt, playout i sl.

 

Naši stručnjaci aktivno sudjeluju u radu strukovnih udruga

Osim navedenog, pojedini stručnjaci OIV-a ovlašteni su inženjeri elektrotehnike, građevinarstva, strojarstva i članovi su strukovnih udruga Hrvatske komore inženjera elektrotehnike, Hrvatske komore inženjera građevinarstva i Hrvatske komore inženjera strojarstva te obavljaju stručne poslove elektrotehničke, građevinske i strojarske struke u svojstvu odgovorne osobe, u skladu s posebnim propisima koji uređuju obavljanje djelatnosti u području prostornog uređenja i gradnje. Zbog potreba posla krajem 2018. godine pojedini djelatnici su započeli edukaciju za certificirane voditelje projekata po PMI (Project Management Institute) metodi te su učlanjeni u PMI organizaciju.