OIV


Uvjeti korištenja

Svako korištenje www.oiv.hr podliježe ovim Uvjetima korištenja. Dokumenti objavljeni na www.oiv.hr smiju se kopirati samo ako se koriste za nekomercijalnu i osobnu upotrebu i samo uz navođenje svih zadržanih napomena i upozorenja o autorskim pravima, drugih upozorenja o vlasništvu bilo koje vrste, te svih ograničenja od odgovornosti koja su na ovoj stranici navedena. Bilo kakvo kopiranje, reprodukcija ili distribucija informacija sadržanih na ovoj stranici bez prethodnog izričitog odobrenja OIV-a je zabranjeno.

OIV će uložiti razumne napore kako bi informacije na ovoj stranici bile točne i aktualne, ali ne daje nikakva jamstva u pogledu njihove točnosti ili potpunosti. Svi korisnici www.oiv.hr suglasni su s činjenicom da osobno snose svaki rizik u vezi s pristupom i korištenjem sadržaja ove web stranice. OIV neće biti odgovoran ni za kakvu izravnu, slučajnu, posljedičnu ili neizravnu štetu koja proizlazi ili bi mogla proizići iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja www.oiv.hr kao i za bilo kakvu pogrešku ili propust u sadržaju ove stranice.

Ova stranica sadržava informacije trećih strana i linkove na druge stranice na internetu nad kojima OIV nema nikakvu kontrolu. Takve informacije su označene na odgovarajući način uz upućivanje na pravo vlasništva trećih osoba kad smo smatrali da je to obvezno učiniti i gdje god je to bilo provedivo. OIV ne daje nikakva jamstva u pogledu točnosti ili bilo koje druge karakteristike takvih informacija i ne preuzima nikakvu odgovornost za te informacije.

Promjene Uvjeta korištenja

OIV pridržava pravo bilo kakve izmjene ovih Uvjeta i izmjene Politike privatnosti, u bilo koje vrijeme i iz bilo kojeg razloga, bez prethodne obavijesti te isključuje svoju odgovornost za moguće posljedice takvih izmjena. Sve promjene bit će objavljene na ovoj stranici.

Zadnja izmjena: 2. lipnja 2018.