OIV

Vjerujemo u društveno
odgovorno poslovanjeOstvarenje misije i vizije kao i strateških ciljeva Društva temelji se na primjeni jedinstvenih načela i temeljnih vrijednosti u svakodnevnom radu i poslovanju. 

Odnosi sa zajednicom

OIV nastoji kada god je to moguće humanitarno pomoći djeci ili ljudima u nevolji, donirati darovite studente, predškolske i školske ustanove te znanstveno-stručne skupove.


Humanitarni rad OIV-a u 2018.

 • Sufinanciranje sanacije Poliklinike za dječju u adolescentnu psihijatriju Klinike za pedijatriju u Klinici za dječje bolesti Zagreb
 • Financijska pomoć udruzi „Radost“ za kupnju dječje stolice za hranjenje
 • Edukacija mladih iz tehničke kulture: potpora Hrvatskom DX klubu za projekt YOTA 2018.
 • Sredstva za rad s mladima na radioamaterskom sajmu „Ham Radio“
 • Potpora radio klubu „Poreč“ za edukaciju mladih iz STEM područja
 • Sudjelovanje u projektu „Obnova objekata za razvoj novih socijalnih usluga i sadržaja za mlade“ u organizaciji grada Vinkovaca
 • Financijska pomoć Udruzi za podršku i poticanje zajedništva (Hrvatska pomaže u provođenju edukacije djece po školama o minskim opasnostima)
 • Zaposlenici OIV-a su skupili sredstva za rad Udruge Crveni nosovi klaunovidoktori

Ulaganje u znanje

Nastavljen je projekt „Daleki horizonti“ pokrenut 2017. s ciljem održavanja praktične nastave učenika tehničkih strukovnih škola u OIV-u. Učenici I. tehničke škole Nikola Tesla i Poštanske telekomunikacijske škole uključeni su u praktičnu nastavu tijekom koje ih vode mentori koji im prenose svoja znanja i vještine.

Društveno smo odgovorni prema zaposlenicima

Osnovna načela:

 • jednake mogućnosti i uvjeti rada za sve zaposlenike
 • ravnopravnost i zaštita ljudskih prava
 • etičnost u poslovanju
 • pravednost kao opći moralni princip
 • ostvarivanje što većeg dobra za što veći broj ljudi.

Stručno usavršavanje

Naši zaposlenici stječu specijalistička i opća znanja. Specijalistička znanja se najčešće stječu školovanjem kod isporučitelja opreme koju OIV koristi u obavljanju osnovne djelatnosti, na konferencijama i seminarima u zemlji i inozemstvu, te in-house seminarima. Upravo zato izražen je porast broja zaposlenih koji sudjeluju u različitim oblicima stručnog usavršavanja, a usporedno s time rastu i ukupna ulaganja u obrazovanje. Osim uobičajenih školovanja koja se odvijaju u specijaliziranim obrazovnim ustanovama, sve više se radi na in-house edukacijama koje vode zaposlenici stručni u određenim područjima, čime se poseban naglasak daje uštedama u vidu besplatnog prijenosa znanja većem broju zaposlenika.

Radno okruženje

Kontinuirano radimo na unaprjeđenju radnog okruženja s ciljem povećanja zadovoljstva i motivacije zaposlenika kroz:

 • mogućnost neprestanog procesa učenja i usavršavanja
 • razrađen sustav nagrađivanja koji se temelji na rezultatima rada
 • poticajno radno okruženje, suvremeno opremljeno radno mjesto
 • brigu za zdravlje zaposlenika kroz redovite sistematske preglede.

Odgovornost prema zaposlenima

Radnici OIV-a u pravilu se zapošljavaju na neodređeno vrijeme. Zapošljavanjem na određeno vrijeme rješavaju se samo privremene zamjene i one čine minimalni dio. Zaposlenici imaju mogućnost neprestanog učenja i usavršavanja. Razrađen je sustav nagrađivanja koji se temelji na rezultatima rada.

Zaštita na radu

OIV ima certifikat prema ISO normi 45001 - sustav upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu. Norma je uvedena s ciljem učinkovitijeg upravljanja rizicima za zdravlje i sigurnost na radu te smanjenje ozljeda na radu i profesionalnih oboljenja. Sustavno pratimo zakonske i ostale zahtjeve te usklađuju mjere i aktivnosti u provedbi zaštite na radu. Redovito se i sustavno provode pravila, načela, mjere i postupci, tehničke, organizacijske, pravne i medicinske naravi. U OIV-u djeluje Odbor za zaštitu na radu, formiran u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu, kao savjetodavno tijelo koje ima za cilj unapređivati zaštitu na radu, te vršiti nadzor provođenja zaštite na radu. Odbor, kao savjetodavno i neovisno tijelo, je sastavljen od svih komponenti koje djeluju u organiziranom procesu rada.

Zaštita dostojanstva radnika

U cilju zaštite dostojanstva zaposlenih, OIV je imenovao osobu koja je osim Uprave ovlaštena primati i rješavati pritužbe vezane za zaštitu dostojanstva radnika. Kako bi se osiguralo radno okruženje koje je slobodno od bilo kojeg oblika ponašanja kojim bi se ugrozilo dostojanstvo radnika, postavljena su pravila postupanja u slučaju bilo kojeg oblika uznemiravanja ili neprimjerenog ponašanja.

Odnos radnika i Uprave

U OIV-u postoji i djeluje Radničko vijeće utemeljeno 2005. godine, koje ima 5 članova. Preko Radničkog vijeća, na način i po uvjetima kako to propisuje Zakon o radu, radnici sudjeluju u odlučivanju o pitanjima u svezi s njihovim gospodarskim i socijalnim pravima i interesima. Također, u društvu djeluje i sindikat koji kroz svoje aktivnosti radi za dobrobit zaposlenika.