OIV


Autor: Ida Balog

Regija Istok

„Vlasnik“ najvišeg objekta u Hrvatskoj

30.01.2020.

Kao dio Odjela za regionalno poslovanje, Regija istok upravlja velikim objektima kao što su Belje „Đuro Podboj“, Borinci, Josipovac, Slavonski Brod – Košarevac, Papuk i Psunj, ali i većim brojem manjih lokacija. Prostire se na šest županija, od Iloka i Drenovaca na istoku sve do Slatine i Kutine na zapadu.

Velika ravničarska područja bez visokih kota razlog su visokih antenskih stupova poput objekta Belje “Đuro Podboj” s 222 metara i Borinci s visinom 165 metara. Ipak nije sve “tako ravno” na istoku, ima nepristupačnih objekata naročito zimi kada je potrebno puno iskustva i spretnosti da bi se stiglo, primjerice do Psunja koji se nalazi na 985 metara nadmorske visine ili Papuka na 789 metara nadmorske visine.

Trinaest djelatnika regije obavlja preventivna i korektivna održavanja opreme i infrastrukture za OIV i druge teleoperatere, a uočene nedostatke otklanjaju odmah ili ih saniraju te time spriječavaju veću štetu koja bi nastala kroz neko vrijeme. Pri kvaru uređaja prvi su na lokaciji, a u nekim situacijama djeluju i kao produžena ruka specijalistima iz drugih odjela uz čiju se asistenciju problem riješi. Dežurstva su organizirana van radnog vremena i vikendima stoga su vremenski odazivi na intervenciju kratki. Problem je, kako kažu, jedino kad priroda otežava posao.

Kroz poslove za koje su zaduženi, susreću se s mnoštvom uređaja različitih proizvođača pa svaka intervencija predstavlja izazov. Stalno usavršavanje znanja neminovno je budući da je riječ o dinamičnom poslu s raznovrsnim tehnologijama koje se prate kako dolaze te se u skladu s time usvajaju i nove vještine iz područja djelokruga rada. Pored navedenog, mnogo se nauči na samim montažama i kasnije u radu s uređajima te na školovanjima organiziranim od strane proizvođača opreme.

ZANIMLJIVOSTI

70 odašiljačkih lokacija i objekata

  • Najviši stup – Belje “Đuro Podboj” 222 m (ujedno i najviši u Hrvatskoj)
  • Najniži stupovi – 12 m
  • Najviša kota – 984 m n/v, objekt Psunj
  • Najniža kota – s antenskim stupom Drenovci 83 m

“Stariji kolege spominju vremena analognih uređaja kada je bilo puno više intervencija zbog ispada uređaja koji, u ono vrijeme, nisu imali pričuve pa je svaki kvar značio prekid emitiranja. Danas su uređaji pod nadzorom NOC-a, ali se i mi iz regije možemo daljinski spojiti na većinu uređaja što nam uvelike olakšava posao jer se možemo bolje pripremiti za intervenciju te u nekim slučajevima problem riješiti bez izlaska na teren.”

Fredo Alerić