OIV


NAJBOLJA GARANCIJA SIGURNOSTI JE KOMUNIKACIJA

CRONECT
Kritične komunikacije
u digitalno doba

Autor: Dino Leko

29.09.2020.

Sada već davne 2007. godine Hrvatskom je odjeknula vijest o stravičnom stradavanju vatrogasaca na Kornatima. U gomili popratnih vijesti i analiza koje su tih dana kolale medijima u OIV-u nas se posebno dojmila činjenica da vatrogasci u NP Kornati nisu imali nikakvu „vezu“ sa svojim stožerom. 

Uvidjevši potrebu pokrenuli smo inicijativu o konsolidaciji svih Profesionalnih/privatnih mobilnih radijskih mreža za kritične komunikacije – PMR (eng. Professional Mobile Radio) u vlasništvu javnih i državnih kompanija. Kao društveno odgovorna firma, željeli smo na vlastitom području ekspertize pomoći službama koje bi trebale koristiti kritične komunikacije i riješiti dugogodišnji problem razjedinjenih komunikacijskih sustava u našoj zemlji.

Prema sličnim inicijativama neke su Europske zemlje u to doba već planirale ili izgradile Trunking PMR mreže za potrebe svojih žurnih službi i to nam se činilo kao prihvatljivo rješenje. 

Trunking mreža omogućuje da dva korisnika ili tima budu potpuno odvojena, ali im se za izvanredne situacije ostavlja mogućnost povezivanja.

Mogućnost komunikacije dvije organizacije odnosno timova ili grupa određuje se u Kontrolnom centru, prema željama korisnika. Različiti timovi mogu imati trajno zajedničku grupu za koordinaciju ili se pak zajedničkom dispečeru omogući da privremeno, za potrebe intervencija, poveže više timova/grupa.

U praksi bi to značilo sljedeće - zamislite da su kod potresa u Zagrebu na intervenciju izašli timovi policije, vatrogasaca, hitne pomoći, Ureda za upravljanje u hitnim situacijama, komunalnih redara Grada Zagreba, Prometno redarstvo Grada Zagerba i sl.  Trunking PMR sustavi omogućuju da se sve navedene timove prisutne na predmetnoj lokaciji, privremeno za vrijeme trajanja intervencije, poveže u jedan tim kako bi se lakše koordinirali. Pri tome su oni i dalje u mogućnosti komunicirati kroz svoje redovne grupe.

Potaknuti stanjem komunikacija te činjenicom da posjedujemo značajne potrebne resurse na objektima za odašiljanje, odlučili smo se na izgradnju Trunking PMR mreže. 

Ovakve mreže najčešće se grade i koriste za potrebe posebnih organizacija koje u sklopu svog posla imaju potrebu za kritičnom komunikacijom poput vojske, policije, vatrogasaca, timova za potrage i spašavanja (GSS) te kompanija koje upravljaju kritičnim infrastrukturama neke države, gradova i sl.

Pod pojmom „kritične komunikacije“  smatramo komunikacijske sustave koji grupama profesionalaca omogućuju neprekinutu komunikaciju i u najtežim uvjetima i vremenima tj. u izvanrednim situacijama.

ŠTO ODREĐUJE SUSTAVE ZA KRITIČNE KOMUNIKACIJE? Pouzdanost, Raspoloživost, Redundancija i Sigurnost. Kada očuvanje ljudskih života ili kritičnih infrastruktura ovisi o sigurnoj komunikaciji onda se ništa ne prepušta slučaju.

Izgraditi i održavati vlastitu PMR komunikacijsku mrežu i sustav poprilično je zahtjevno. Potrebni su specifični infrastrukturni resursi i ljudi sa specifičnim tehničkim znanjima, vještinama i sposobnostima. Na sreću, OIV kroz svoju osnovnu djelatnost odašiljanja TV i radijskih programa već desetljećima posjeduje sve od navedenog.

Izgraditi i održavati PMR mrežu za kritične komunikacije (eng. Mission-Critical ili  Business-Critical) je deset puta zahtjevnije. Mreža mora garantirati uspostavu veze u svim situacijama i to je pozicija iz koje, kao odgovorni profesionalac, pokrećete sve procese planiranja, projektiranja, izgradnje te u konačnici održavanja mreže. To je ujedno i osnovna razlika između PMR mreže za kritične komunikacije i mobilnih telekom mreža koju prosječni promatrači, radi velikih mogućnosti mobilne mreže i pametnih telefona u redovnim situacijama, olako poistovjećuju. Zbog dostupnosti i raširenosti uređaja (pametni telefoni i pametni telefoni u specijalnim izvedbama), predviđa se da će u budućnosti doći do neke vrste integracije PMR i mobilnih sustava, ali to je posebna tema i pretpostavlja nadogradnje, ulaganja i prilagodbe obje vrste tehnologija. 

Ime slike

Darko Dukić, zapovjednik Vatrogasne zajednice Šibensko – kninske županije

Tri su osnovne karakteristike komunikacije u PMR mreži za kritične komunikacije:

1. Glasovni poziv ostvaruje se unutar jedne sekunde - pritiskom na tipku PTT (eng. Push To Talk)

2. Osnovna vrsta Glasovnog poziva u PMR mreži je Grupni poziv unutar Timova

3. PMR sustav i mreža moraju biti izrazito robusni i omogućiti pozive i u izvanrednim situacijama poput elementarnih nepogoda, prirodnih katastrofa i sl.

JAVNE MOBILNE MREŽE / PMR TRUNKING MREŽE ZA KRITIČNE KOMUNIKACIJE

Javne mobilne mreže grade se s ciljem pružanja usluge što većem broju korisnika i cilj operatera je imati što više korisnika uz što manja ulaganja. Pokrivanje signalom se fokusira na područja najveće gustoće korisnika. Moćne su to mreže i pružaju korisnicima bezbrižne sate poziva i korištenja zabavnih aplikacija, ALI – nema garancije uspostave poziva.

Ako ste se ikad našli u situaciji da ste na masovnom koncertu ili utakmici i pokušavate nazvati prijatelja/icu u toj gužvi, koji se iz nekog razloga nikako ne javlja na mobitel, to vam je jedan od odgovora zašto mobilna mreža nije namijenjena za kritične komunikacije, barem ne u ovim okvirima.  

Trunking PMR mreže za kritične komunikacije prema DMR ili TETRA standardima se projektiraju, grade i održavaju na način da se, bez obzira na potencijalnu gustoću korisnika na pojedinom području, osigura komunikacija. To se obično rješava na način da se dodaje aktivna redundancija opreme u tzv. „1+1“ konfiguraciji - ako jedan server prestane raditi, rezervni automatski preuzima rad, ako jedna konekcija prema BS padne, rezervna automatski preuzima rad, ukoliko napajanje električnom energijom padne, redundantno napajanje nastavlja raditi itd..

CRONECT MREŽA

Prema ovim načelima smo i mi izgradili PMR mrežu koja se temelji na DMR Tier 3 (Trunking) standardu.

Odabranom sustavu Hytera DS-6210, dodatno smo u procesu izgradnje i implementacije ugradili naše iskustvo, znanje, profesionalnost te sve skupa integrirali u provjerenu OIV infrastrukturu. Time smo dobili sigurnu i robusnu Trunking PMR mrežu - CRONECT, drugu po veličini Trunking PMR mrežu u Hrvatskoj.

Pojednostavljeno, Cronect mreža se sastoji od Kontrolnog centra, IP prijenosne mreže i mreže baznih stanica, ali vjerujte da tu ništa nije jednostavno.

Kontrolni centar je „mozak sustava“ i upravlja radom svih elemenata mreže.

OIV-ova IP prijenosna mreža povezuje Kontrolni centar sa svakom pojedinom DMR  baznom stanicom (DMR BS) koja pak odrađuje pokrivanje radijskim signalom na terenu gdje korisnici pomoću radijskih stanica razgovaraju.

Svi elementi sustava su izvedeni u „1+1“ konfiguraciji. Ali da ne bi bilo jednostavno, redundantni kontrolni centri su fizički odvojeni i nalaze se na dvije različite tektonske ploče. IP mreža za povezivanje DMR Baznih stanica (BS) koristi prijenosnu mrežu OIV-a, koja je pak izgrađena od nekoliko različitih tehnologija (svjetlovodne mreže, mikrovalne mreže). Vjerojatno se samo nešto stariji djelatnici OIV-a sjećaju kad je posljednji puta došlo do ozbiljnog prekida odašiljanja TV ili radio programa uslijed kvara na „vezama“.

Besprekidni sustavi napajanja osiguravaju kontinuirani rad DMR BS na velikim OIV objektima, a na manjim objektima baterijska napajanja nam garantiraju autonomiju svake DMR BS u trajanju od minimalno 12 sati, što je dovoljno da se organizira intervencija i da OIV djelatnici iz Zagreba ili jednog od regionalnih centara dođu u bilo koji kutak Hrvatske, izuzev otoka za koje je potrebno više vremena. Za veće autonomije DMR BS, potrebno bi bilo pojačati podove kontejnera, od čega smo odustali radi težina baterija.

Zbog svega navedenog, robusnost Cronect mreže je vrhunska, čemu smo u nekoliko navrata svjedočili  u praksi u izvanrednim situacijama budući da se znalo dogoditi da jedina aktivna PMR bazna stanica na objektu ostane upravo Cronect BS.

NADZOR I ODRŽAVANJE

Postavljenu Sigurnost i pouzdanost Cronect usluge dodatno osiguravaju dva dobro postavljena i uhodana „kotačića“ unutar OIV-a, a to su nadzor i održavanje sustava.

Nadzor svih OIV sustava, pa tako i Cronect sustava se u sklopu redovnih djelatnosti Mrežnog operativnog centra (NOC) provode po principu 24/7 tijekom cijele godine. Svi eventualni problemi u sustavu pravovremeno su detektirani i prosljeđuju se na obradu timovima za održavanje. 

Održavati mrežu s nacionalnim pokrivanjem nije moguće isključivo iz jednog centra. Održavanja Cronect mreže se, osim iz sjedišta u Zagrebu, provodi i iz regionalnih središta, koja su strateški raspoređena po Hrvatskoj gdje rade i dežuraju educirani i osposobljeni timovi spremni za brzu intervenciju u slučaju potrebe detekcije ili otklanjanja kvara.

KORISNICI ILI VIŠE OD TOGA?

Naši korisnici dolaze iz redova žurnih službi, upravitelja kritičnim infrastrukturama, zaštitarskih tvrtki, gradskih poduzeća, društava i ustanova koje upravljaju gradovima i sl.

Svaki korisnik usluge praktički zakupljuje udio resursa mreže odnosno komunikacijske kanale. Korisnici su međusobno potpuno odvojeni i iako dijele resurse mreže dobivaju iskustvo korištenja usluge kao da posjeduju vlastitu PMR mrežu uz benefit izostanka brige oko održavanja sustava. 

Cronect mreža omogućuje široki spektar funkcionalnosti, ali uslugu krojimo prema potrebama korisnika.

Osnovne funkcije kao što su Grupni poziv, individualni poziv, snimanje i reprodukcija poziva, (GPS) pozicioniranje terminala u realnom vremenu i tekstualne poruke, po potrebi se nadopunjuju sa specijaliziranim funkcijama razvijenim za posebne namjene kao što su „Man Down“, „Lone Worker“, Pannic Button“, enkripcija govora, podataka i sl. 

POZIV U CRONECT MREŽI 

Osnovna usluga Cronect mreže je brz i siguran glasovni poziv u odabranoj radnoj grupi. Poziv se ostvaruje na način specifičan za PMR mreže. Korisnik jednostavnim pritiskom na tzv. PTT tipku (eng. Push To Talk, tipkalo za govor) unutar sekunde ostvaruje poziv unutar odabrane grupe i postaje Govornik. Razgovor se odvija u tzv. poludupleksnom prijenosu, odnosno dok Govornik priča/odašilje, ostali pripadnici grupe slušaju. Nakon što Govornik otpusti PTT tipkalo, komunikacijski kanal je na raspolaganju za nastavak poziva ostalim sudionicima poziva. Jednako jednostavno moguće je komunicirati u tzv. Privatnom ili Individualnom pozivu, gdje se poziv ostvaruje između dvije stanice. Privatni poziv moguće je, ukoliko korisnik ima stanicu koja podržava ovaj način rada, koristiti i u punom dupleksnom prijenosu gdje oba sudionika poziva mogu istovremeno govoriti.