OIV


Predstavljanje usluge:
OIV Smartino IoT

OIV napravio značajan iskorak u digitalnoj transformaciji svakodnevice i poslovanja uvođenjem višenamjenske platforme za Internet povezanih stvari - OIV Smartino IoT

21.02.2020.

Kao glavni pružatelj nacionalne strateške infrastrukture, koji korisnicima nudi pouzdanu mrežu i platforme za prijenos signala, distribuciju digitalnog sadržaja te svjetlovodnu Internet infrastrukturu za mission-critical sustave, OIV je uspješno uveo uslugu – OIV Smartino IoT. Spajanjem napredne tehnologije i stručnosti, OIV je kroz navedenu uslugu razvio inovativne digitalne proizvode koji pomažu u digitalnoj transformaciji svakodnevice i poslovanja, čime je dodatno učvrstio svoj položaj vodećeg pružatelja usluga prijenosa digitalnih radijskih i televizijskih programa koji omogućava brzi pristup internetu i druge komunikacijske usluge za poslovne korisnike i javne službe u svakom naselju Hrvatske putem najkvalitetnije elektroničke komunikacijske infrastrukture.

OIV Smartino IoT predstavlja višenamjensku platformu za inovativna rješenja za Internet povezanih stvari (Internet of Things – IoT) koji se ujedno smatra glavnom odrednicom današnje, četvrte industrijske revolucije, kolokvijalno poznatije kao Industrija 4.0. U Republici Hrvatskoj IoT usluga se realizira na trima tehnologijama –  LoraWAN Odašiljača i veza, Sigfox tvrtke IoT Net Adria i NB-IoT koju koriste mobilni operatori HT i A1 pri čemu je OIV, kao nacionalni predvodnik IoT tehnologije, razvio i pustio u rad OIV Smartino IoT uslugu baziranu na LoraWAN tehnologiji.

Infrastruktura za ovu uslugu podrazumijeva mrežu  koncentratora koji se postavljaju u vanjskom ili unutarnjem prostoru kako bi omogućili pokrivenost signalom što većeg područja Republike Hrvatske. Koncentratori služe za povezivanje stvari iz naše okoline (Things) na Internet koji inicijalno nemaju funkcionalnost spajanja na mrežu. Spajanje stvari iz naše okoline na internet postiže se tako da se na stvari učvrsti senzor te da senzor, odnosno stvar, komunicira s koncentratorom. Koncentrator se spaja na mrežni server i time je omogućeno spajanje stvari (Things) na internet kao i njihova upravljivost. Mreža omogućuje povezivanje senzora i OIV LoraWAN mreže u radijusu 50 km od koncentratora. LoraWAN IoT mreža, koju karakterizira niska potrošnja energije za dugotrajnu komunikaciju sa senzorima (stvarima) pri niskim brzinama,  osigurava rad senzora s ugrađenim baterijama do 10 godina (u mobilnim telefonima trajnost baterije je do 2 godine), kriptiran prijenos podataka te jednosmjernu i dvosmjernu komunikaciju; koncentrator – senzor i senzor – koncentrator.

OIV Smartino IoT transformira tradicionalno poslovanje u digitalno upravljivo poslovanje bilo da je riječ o urbanim središtima ili nepristupačnim područjima izvan dosega mrežne i električne infrastrukture. Pored navedenog, važno je istaknuti  da se svi poslužitelji odnosnoserveri i podaci, koji se prikupljaju od OIV-ovih korisnika, nalaze u Hrvatskoj i to zbog prikupljanja podataka o potrošnji energenata korisnika u stvarnom vremenu te geolokacije, GPS praćenja i slično. OIV SMARTINO IOT često se koristi u Smart City rješenjima koja upravljanje komunalnim uslugama gradova čini efikasnijima i ugodnijima za život građana. Svaki korisnik može kod sebe imati svoju aplikaciju za upravljanje stvarima, no jednako tako može koristiti i OIV-ovu aplikaciju.

Čemu služi OIV Smartino IOT?

 • daljinsko očitanje brojila vode, plina, električne energije
 • mjerenje razine rijeka, gubitaka vode u javnoj   vodovodnoj mreži
 • nadzor šahtova
 • mogućnost geolokacije
 • upravljanje i nadzor javnom rasvjetom, mjerenje buke
 • upravljanje popunjenošću parkirališta
 • mjerenje popunjenosti spremnika za otpad te    optimizaciju pražnjenja spremišta
 • mjerenje kvalitete zraka (alarmiranje u slučaju   visokih razina), meteorološke postaje,
 • mjerenje temperature/vlage
 • GPS praćenje bicikala, osoba u NP i PP, vozila,    pošte
 • ostali senzori pokreta, senzori dima
Ime slike