OIV


DVB-T2 sustav zemaljskog televizijskog emitiranja

OIV započeo strateški važan projekt prelaska emitiranja televizijskog programa na DVB-T2

Autor: Vlado Šolčić

21.02.2020.

Odlukom Vijeća Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnost (HAKOM), OIV je dobio dozvolu za uporabu radiofrekvencijskog spektra u području 470-694 MHz za elektroničke komunikacijske mreže digitalne televizije – M1, M2 i L1.

Ovom odlukom, temeljenoj na rezultatima javnog natječaja, službeno je započeo strateški važan projekt OIV-a – prelazak emitiranja televizijskih programa s DVB-T na DVB-T2 sustav. Multipleksima M1 i M2 pokrivat će se područje Republike Hrvatske, dok će se multipleksom L1 pokrivati lokalna područja – Grad Zagreb; općine: Velika Gorica, Sveta Nedelja, Stupnik, Jastrebarsko, Klinča Sela, Krašić, Pisarovina, Karlovac, Lasinja, Ozalj, Žakanje, Draganić, Netretić, Duga Resa, Generalski Stol, Barilovići, Krnjak, Bosiljevo; dio općine Samobor; dio općine Vojnić i grad Šibenik. S obzirom na zahtjevnost projekta prelaska na DVB-T2 sustav, koji uključuje montiranje velikog broja novih uređaja s pripadajućom građevinskom i elektroenergetskom strukturom te vremensku ograničenost realizacije istog, dinamika i uspješnost izvedbe radova zahtijevat će veliku koordiniranost svih sudionika u procesu, odnosno svih organizacijskih jedinica OIV-a.

Značajke i prednosti DVB-T2

Prelazak televizijskog emitiranja na DVB-T2 donosi ključne prednosti u odnosu na prethodni DVB-T. Konkretno, novim načinom kodiranja H.265/HEVC (High Efficiency Video Coding) poboljšat će se kvaliteta slike pa će tako korisnici umjesto dosadašnje SD (standard definition) rezolucije 720 x 576 imati priliku gledati televizijski program u visokoj, Full HD (high definition) rezoluciji 1920 x 1080. Pored navedenog, novo kodiranje omogućit će više programa u jednom kanalu, odnosno MUX-u, što podrazumijeva manji broj odašiljača, a time ujedno i smanjenje troškova emitiranja.

Plan realizacije prelaska s DVB-T na DVB-T2

Prijelazno razdoblje prelaska televizijskog emitiranja s DVB-T na DVB-T2 sustav službeno je počelo 6. rujna 2019. godine odašiljanjem MUX M2 mreže u digitalnoj regiji D4 s objekta Sljeme. U rujnu su, također, započeli radovi izgradnje mreže za MUX M2 koja će najkasnije do 15. studenog 2019. godine biti puštena u rad s pokrivanjem od 97,06% stanovništva. Tijekom prijelaznog razdoblja OIV će osigurati paralelno emitiranje DVB-T i DVB-T2, odnosno sadašnjih programa MUX A i MUX B u DVB-T (SD rezolucija) i DVB-T2 (HD rezolucija) zaključno s 30. lipnja 2020. godine.

Završetak prijelaznog razdoblja očekuje se 1. srpnja 2020. godine kada će biti puštena u rad mreža MUX M1 u sustavu DVB-T2 sa standardom kodiranja H.265/HEVC, dok će se u MUX M2 emitirati programi s nacionalnim pokrivanjem sadašnjeg MUX D i dio regionalnih programa, a dio slobodnog kapaciteta bit će predviđen za nove korisnike (npr. pay TV). Jednako tako, do 1. srpnja 2020. godine se očekuje postizanje pune pokrivenosti MUX M1 od 99,29% stanovništva Republike Hrvatske.

Ime slike

Krajnji korisnici

U svrhu uspješnog prelaska na novi DVB-T2 sustav odašiljanja, OIV će građanima, odnosno krajnjim korisnicima pružati podršku tijekom cijelog razdoblja putem besplatnog telefona, elektroničke pošte i korisničkog portala (https:// www.oiv.hr/). Korisnicima će na ovaj način biti osigurana stručna pomoć naših djelatnika kako bi uspješno podesili prijamnički sustav te nesmetano pratili programske sadržaje.