OIV


OIV Spectrum Lab

OIV Spectrum Lab je laboratorij za ispitivanje elektromagnetskih polja, u 100%-om vlasništvu OIV-a, koji tržištu nudi neovisna, stručna mjerenja i analize elektromagnetskih zračenja u javnom i industrijskom okruženju.

01.04.2020.

Budući da su preseljenjem sjedišta Regije Istok s objekta Josipovac u Osijek stvoreni prostorni uvjeti za proširenje djelatnosti te da na području istočno od Zagreba, ako se izuzme laboratorij za VF mjerenja Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija iz Osijeka, ne postoji akreditirana tvrtka za obavljanje djelatnosti zaštite od elektromagnetskih polja, donesena je odluka o osnivanju tvrtke kćeri OIV-a.

Cilj je na području Republike Hrvatske, a s naglaskom na spomenutom području, obavljati mjerenja razina elektromagnetskih zračenja primarno baznih postaja telekomunikacijskih operatera, lokalnih radijskih nakladnika i drugih korisnika RF spektra te se u razumnom roku pozicionirati na tržištu čime bi se kroz prihode tvrtke kćeri doprinijelo ukupnim prihodima Društva i amortizaciji smanjenja prihoda uzrokovanog prijelazom na emitiranje u DVB-T2 standardu.

Osnovna djelatnost tvrtke kćeri su stručni poslovi zaštite od elektromagnetskih polja odnosno neionizirajućih zračenja koji podrazumijevaju proračun, izvođenje prvih i periodičkih mjerenja razina elektromagnetskih zračenja nepokretnih izvora zračenja u okolini izvora te provjeru usklađenosti izmjerenih rezultata s minimalnim graničnim vrijednostima elektromagnetskih polja propisanih Pravilnikom o zaštiti od elektromagnetskih polja (NN 146/2014 i 31/2019) donesenim od strane Ministarstva zdravstva. 

Navedena mjerenja potrebno je, prema zahtjevima Pravilnika, provoditi jednom u dvije godine kao i nakon svake rekonstrukcije nepokretnog izvora elektromagnetskog zračenja.

Spectrum Lab EM proračun

OIV Spectrum Lab d.o.o. registriran je na Trgovačkom sudu u Osijeku, a trenutno je u pripremi prijava za akreditaciju prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2017 kod Hrvatske akreditacijske agencije za mjerenja jakosti elektromagnetskih polja u frekvencijskom rasponu od 30 MHz do 3 GHz. U međuvremenu će se obaviti edukacija odabranih zaposlenika iz Odjela za regionalno poslovanje i Odjela za radiodifuzijske i profesionalne mobilne mreže za obavljanje mjerenja i proračuna u skladu s normom, a nakon dobivene akreditacije i ovlaštenja Ministarstva zdravstva educirani zaposlenici mogu započeti s mjerenjima.

U planu je zapošljavanje mladih diplomanata FERIT-a čime se izravno utječe na zadržavanje visoko-obrazovanih stručnjaka u Slavoniji i cijeloj RH, a budući da fakultet posjeduje akreditirani laboratorij za VF mjerenja u planu je i međulaboratorijska suradnja.

 

Također, planirano je unaprjeđenje suradnje kroz stipendiranje studenata te kroz njihov angažman u radu na projektima u OIV-u s konačnom svrhom stvaranja interesa i poticanja mladih inženjera na zapošljavanje u Društvu. S druge strane, otvara se mogućnost održavanja gostujućih predavanja stručnjaka OIV-a na fakultetu s temama od zajedničkog interesa. Nadamo se uspješnim prvim koracima i još uspješnijem daljnjem razvoju uz neizostavnu pomoć tvrtke majke.