OIV

21.02.2020.

Na okruglom stolu „Novo doba digitalne zemaljske televizije u Hrvatskoj“, koji se održao u sklopu 61. međunarodnog znanstvenog simpozija ELMAR u Zadru, predstavnik OIV-a Andrej Skenderović predstavio je proces tranzicije na novi sustav OIV-ovog odašiljanja DVB-T2/HEVC, dinamiku izgradnje novih DVB-T2/HEVC mreža, datume gašenja postojećih DVB-T/MPEG-2 mreža, status prijamničke opreme i postupak certificiranja prijamnika, promidžbenu kampanju te oslobađanje pojasa 700 MHz.

Uz Andreja Skenderovića, panelisti Krešimir Šakić (HAKOM), Stanislav Bender (AEM), Krešo Antonović (MMPI), Ernest Strika (HRT), Denis Mikolić (NUT), Andrija Jovičević (NETCRO) i Domagoj Frank (HTP) raspravljali su o promjenama koje će se u sljedećih godinu dana dogoditi u digitalnoj zemaljskoj televiziji, a koja je još uvijek najzastupljenija platforma za prijem televizijskih programa u Hrvatskoj.

Ime slike

Fotografije: Simpozij ELMAR | izvor: OIV