OIV

30.03.2020.

U siječnju 2020. godine podignut je novi stup visine 36 metara na lokaciji Goveđari na otoku Mljetu. Radi se o postojećoj OIV lokaciji, a razlog postavljanja novog antenskog stupa je poboljšanje usluga odašiljanja radiodifuznog signala te usluga elektroničkih komunikacija.

Čelični rešetkasti stup kvadratnog je poprečnog presjeka sa šest sekcija, a služit će za smještaj antenskih sustava svih korisnika elektroničkih komunikacija.

Glavni projektant i projektant građevinskog projekta konstrukcije:

mr.sc. Srđan Majić, dipl. ing. građ.
Projektant elektrotehničkog projekta i Nadzor elektrotehničkih radova: Goran Štrbac, dipl. ing. građ.
Glavni nadzorni inženjer i nadzorni inženjer za građevinske radove: mr.sc. Srđan Majić, dipl. ing. građ.
Izvođač radova: Tehno-elektro d.o.o., Đakovo