OIV

Karta odašiljačkih lokacija digitalne zemaljske televizije

Granice poligona digitalnih regija na ovoj karti su informativne i mogu odstupati od stvarnih državnih. OIV nije odgovoran za eventualne posljedice korištenja takvih granica.