OIV

19.07.2022.

Sukladno odredbi čl. 80 ZJN 2016 društvo Odašiljači i veze d.o.o. objavljuje da s tvrtkama:

 • DEFIVE, obrt za poslovno savjetovanje i upravljanje nekretninama, Padine 19, Zagreb
 • DEFIVE d.o.o. za savjetovanje i usluge, Padine 19, Zagreb, OIB 90077777496
 • RADIS d.o.o. za trgovinu, proizvodnju i usluge, Ulica dr. Luje Naletilića 10, Zagreb, OIB 05947570395

ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi iz razloga utvrđenih u članku 76. i u članku 77. ZJN 2016 (NN 120/2016, 114/2022)

Potpisani Ugovori/Okvirni sporazumi o Javnoj nabavi za predmet nabave:

„Programsko rješenje za podršku planiranju, izgradnji i upravljanju svjetlovodnom NP-BBI agregacijskom infrastrukturom i drugom elektroničkom komunikacijskom infrastrukturom“

1. Okvirni sporazum; GDI; BrUg 2021_0260; Programsko rješenje za podršku planiranju, izgradnji i upravljanju svjetlovodnom NP-BBI agregacijskom infrastrukturom i drugom elektroničkom komunikacijskom infrastrukturom

 • potpisan 29.06.2021. godine
 • financijska vrijednost Okvirnog sporazuma: 5.263.642,46 HRK HRK bez pdv-a
 • ponuditelj GDI d.o.o., Baštijanova 52a, 10000 Zagreb

 a) Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma; GDi; BrUg2021_0394; Ugovor za nabavu podsustava za inventarizaciju 

 • potpisan 06.09.2021. godine
 • financijska vrijednost Ugovora: 1.586.722,46 HRK bez pdv-a
 • ponuditelj GDI d.o.o., Baštijanova 52a, 10000 Zagreb

b) Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma GDi; BrUg2022_0357; Podsustav za održavanje infrastrukture

 • potpisan 18.08.2022. godine
 • financijska vrijednost Ugovora 848.430,00 HRK bez pdv-a
 • ponuditelj GDi d.o.o., Baštijanova 52a, 10000 Zagreb

2. Ugovor s Trames d.o.o.; BrUg 2022_0564: Usluga upravljanja programom izgradnje NGN agregacijske infrastrukture

 • potpisan 9. 12. 2022.
 • financijska vrijednost Ugovora 28.152.804,00 HRK bez pdv-a
 • ponuditelj Trames d.o.o., Šipčine 2, 20000 Dubrovnik

Plan nabave za NP-BBI projekt za 2021. godinu

Evidencijski broj nabave Predmet nabave Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV) Procijenjena vrijednost nabave Vrsta postupka Posebni režim nabave Predmet podijeljen na grupe? Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum? Planirani početak postupka Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma Napomena
E2021-0787 Usluga upravljanja programom izgradnje NGN agregacijske infrastrukture 72224000 31.988.847,37 Otvoreni postupak   NE Ugovor 01.12.2021. 01.12.2025.  

 

Plan nabave za NP-BBI projekt za 2023. godinu

Evidencijski broj nabave

Predmet nabave (najviše 200 znakova)

Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV) Procijenjena vrijednost nabave (u EUR) Vrsta postupka (uključujući i jednostavnu nabavu) Posebni režim nabave Predmet podijeljen na grupe? Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum/narudžbenica? Financira li se ugovor ili okvirni sporazum iz fondova EU? Planirani početak postupka Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma Napomena
E2023-0685

Projektiranja i izgradnje NGN agregacijske infrastrukture

45231600-1 92.123.702,25 Otvoreni postupak NE DA Ugovor DA I. kvartal 52 Stavke aktivnosti proračuna iz Ugovora o bespovratnim EU sredstvima: A1.11, A1.3, A1.4, A1.5, A1.6, A1.7 – Projektiranje
E2023-0000 Stručni nadzor nad projektiranjem i izgradnjom NGN agregacijske infrastrukture 71247000-1 1.505.333,27 Otvoreni postupak NE DA Ugovor DA IV. kvartal 46

Stavka aktivnosti proračuna iz Ugovora o bespovratnim EU sredstvima: A1.12 – nadzor nad izvođenjem radova

E2023-0000 Usluga vanjske revizije NP-BBI programa izgradnje NGN infrastrukture 79313000-1; Usluga revizije poslovanja 250.000,00 Otvoreni postupak NE NE Ugovor DA IV. Kvartal 48

Stavka aktivnosti proračuna iz Ugovora o bespovratnim EU sredstvima: PM.2 – Trošak savjetodavne revizije projekta

 

E2023-0213; Projektiranje i izgradnja NGN agregacijske infrastrukture

 • otvoreni postupak javne nabave po grupama
 • ukupna procijenjena vrijednost nabave iznosi 88.391.232,34 Eura
 • rok za dostavu ponuda 28. 4. 2023. do 10:00 sati

Dana 6. 4. 2023. izjavljena je žalba na sadržaj predmetne dokumentacije o nabavi te se postupak nabave zaustavlja.

Dana 9. 5. 2023. nastavljen je postupak javne nabave s novim rokom za dostavu ponuda koji je 12. 6. 2023 do 13:00 sati.

Na temelju članka 17. stavka 2. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Odašiljači i veze i provedenog postupka nabave te Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda od 19. 6. 2023. godine (OB-PP1-06/2023-0213), a temeljem članka 303. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16. 114/22) na 2023/028 sjednici Uprave Odašiljača i veza d.o.o. održanoj dana 21. 6. 2023. donesena je Odluka o poništenju postupka nabave; E2023-0213: Projektiranje i izgradnja NGN agregacijske infrastrukture.

 

Aktivna nadmetanja u javnoj nabavi za projekt NP-BBI objavljena na EOJN-u:

 1. E2023-0685; Projektiranje i izgradnja NGN agregacijske infrastrukture
 • otvoreni postupak javne nabave po grupama
 • ukupna procijenjena vrijednost nabave iznosi 88.391.232,34 Eura
 • rok za dostavu ponuda 11. 8. 2023. do 11:00 sati