OIV

07.10.2020.

 

 

Sukladno odredbi čl. 80 ZJN 2016 društvo Odašiljači i veze d.o.o. objavljuje da s tvrtkama:

 • DEFIVE d.o.o. za savjetovanje i usluge, Padine 19, Zagreb, OIB 90077777496
 • RADIS d.o.o. za trgovinu, proizvodnju i usluge, Ulica dr. Luje Naletilića 10, Zagreb, OIB 05947570395

je u sukobu interesa iz razloga utvrđenih u članku 76. i u članku 77. ZJN 2016 (NN 120/2016, 114/2022).

 

Potpisani Ugovori/Okvirni sporazumi o Javnoj nabavi za predmet nabave:

„Programsko rješenje za podršku planiranju, izgradnji i upravljanju svjetlovodnom NP-BBI agregacijskom infrastrukturom i drugom elektroničkom komunikacijskom infrastrukturom“

1. Okvirni sporazum; GDI; BrUg 2021_0260; Programsko rješenje za podršku planiranju, izgradnji i upravljanju svjetlovodnom NP-BBI agregacijskom infrastrukturom i drugom elektroničkom komunikacijskom infrastrukturom

 • potpisan 29.06.2021. godine
 • financijska vrijednost Okvirnog sporazuma: 5.263.642,46 HRK HRK bez pdv-a
 • ponuditelj GDI d.o.o., Baštijanova 52a, 10000 Zagreb

 a) Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma; GDi; BrUg2021_0394; Ugovor za nabavu podsustava za inventarizaciju 

 • potpisan 06.09.2021. godine
 • financijska vrijednost Ugovora: 1.586.722,46 HRK bez pdv-a
 • ponuditelj GDI d.o.o., Baštijanova 52a, 10000 Zagreb

b) Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma GDi; BrUg2022_0357; Podsustav za održavanje infrastrukture

 • potpisan 18.08.2022. godine
 • financijska vrijednost Ugovora 848.430,00 HRK bez pdv-a
 • ponuditelj GDi d.o.o., Baštijanova 52a, 10000 Zagreb

2. Ugovor s Trames d.o.o.; BrUg 2022_0564: Usluga upravljanja programom izgradnje NGN agregacijske infrastrukture

 • potpisan 9. 12. 2022.
 • financijska vrijednost Ugovora 28.152.804,00 HRK bez pdv-a
 • ponuditelj Trames d.o.o., Šipčine 2, 20000 Dubrovnik

3. Ugovor s STRABAG AG, STRABAG d.d. Glavna podružnica za građevinarstvo Zagreb; BrUg 2023-0752; Projektiranje i izgradnja NGN agregacijske infrastrukture - Grupa 1.; Središnja Hrvatska

 • potpisan 6. 12. 2023.
 • Financijska vrijednost Ugovora: 67.487.167,00 EUR
 • Ponuditelj STRABAG AG, STRABAG d.d. Glavna podružnica za građevinarstvo Zagreb; Ulica Petra Hektorovića 2; 10000 Zagreb; OIB: 59266345800

4. Ugovor s Zajednica ponuditelja; BrUg 2023-0753; Projektiranje i izgradnja NGN agregacijske infrastrukture – Grupa 2.; Istočna Hrvatska

 • potpisan 6. 12. 2023.
 • Financijska vrijednost Ugovora: 52.079.105,00 EUR
 • Ponuditelj Zajednica ponuditelja:
  • ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.; Krapinska ulica 45; 10000 Zagreb; OIB: 84214771175
  • ERICSSON NIKOLA TESLA SERVISI d.o.o.; Krapinska ulica 45; 10000 Zagreb; OIB: 47445593925
  • SUPRA NET d.o.o.; Koledovčina 1d; 10000 Zagreb; OIB: 43340124580

5. Ugovor s STRABAG AG, STRABAG d.d. Glavna podružnica za građevinarstvo Zagreb; BrUg 2023-0754; Projektiranje i izgradnja NGN agregacijske infrastrukture - Grupa 3.; Zapadna Hrvatska

 • potpisan 6. 12. 2023.
 • Financijska vrijednost Ugovora: 54.636.813,01 EUR
 • Ponuditelj STRABAG AG, STRABAG d.d. Glavna podružnica za građevinarstvo Zagreb; Ulica Petra Hektorovića 2; 10000 Zagreb; OIB: 5926634580

6. Ugovor s STRABAG AG, STRABAG d.d. Glavna podružnica za građevinarstvo Zagreb;BrUg 2023-0755; Projektiranje i izgradnja NGN agregacijske infrastrukture - Grupa 4.; Južna Hrvatska

 • potpisan 6. 12. 2023.
 • Financijska vrijednost Ugovora: 38.287.638,03 EUR
 • Ponuditelj STRABAG AG, STRABAG d.d. Glavna podružnica za građevinarstvo Zagreb; Ulica Petra Hektorovića 2; 10000 Zagreb; OIB: 59266345800

Plan nabave za NP-BBI projekt za 2021. godinu

Evidencijski broj nabave Predmet nabave Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV) Procijenjena vrijednost nabave Vrsta postupka Posebni režim nabave Predmet podijeljen na grupe? Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum? Planirani početak postupka Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma Napomena
E2021-0787 Usluga upravljanja programom izgradnje NGN agregacijske infrastrukture 72224000 31.988.847,37 Otvoreni postupak   NE Ugovor 01.12.2021. 01.12.2025.  

 

Plan nabave za NP-BBI projekt za 2023. godinu

Evidencijski broj nabave

Predmet nabave (najviše 200 znakova)

Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV) Procijenjena vrijednost nabave (u EUR) Vrsta postupka (uključujući i jednostavnu nabavu) Posebni režim nabave Predmet podijeljen na grupe? Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum/narudžbenica? Financira li se ugovor ili okvirni sporazum iz fondova EU? Planirani početak postupka Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma Napomena
E2023-0685

Projektiranja i izgradnje NGN agregacijske infrastrukture

45231600-1 92.123.702,25 Otvoreni postupak NE DA Ugovor DA I. kvartal 52 Stavke aktivnosti proračuna iz Ugovora o bespovratnim EU sredstvima: A1.11, A1.3, A1.4, A1.5, A1.6, A1.7 – Projektiranje
E2023-0000 Stručni nadzor nad projektiranjem i izgradnjom NGN agregacijske infrastrukture 71247000-1 1.505.333,27 Otvoreni postupak NE DA Ugovor DA IV. kvartal 46

Stavka aktivnosti proračuna iz Ugovora o bespovratnim EU sredstvima: A1.12 – nadzor nad izvođenjem radova

E2023-0000 Usluga vanjske revizije NP-BBI programa izgradnje NGN infrastrukture 79313000-1; Usluga revizije poslovanja 250.000,00 Otvoreni postupak NE NE Ugovor DA IV. Kvartal 48

Stavka aktivnosti proračuna iz Ugovora o bespovratnim EU sredstvima: PM.2 – Trošak savjetodavne revizije projekta

 

Plan nabave za NP-BBI projekt za 2024. godinu

Evidencijski broj nabave 

Predmet nabave

Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)

Procijenjena vrijednost nabave (EUR)

Vrsta postupka

Posebni režim nabave

Predmet podijeljen na grupe

Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum

Financira li se ugovor ili okvirni sporazum iz fondova EU

Planirani početak postupka

Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma

Napomena

 

E2024-XX

Stručni nadzor nad projektiranjem i izgradnjom NGN agregacijske infrastrukture

71247000-1;

(Nadzor građevinskih radova)

4.400.000,00

Otvoreni postupak

NE

DA

Ugovor

DA

1.kvartal

46 mjeseci

Stavka aktivnosti proračuna iz Ugovora o bespovratnim EU sredstvima: A1.12 – nadzor nad izvođenjem radova

E2024-YY

Usluga vanjske revizije NP-BBI programa izgradnje NGN infrastrukture

79313000-1; (Usluga revizije poslovanja)

250.000,00

Otvoreni postupak

NE

NE

Ugovor

DA

1.kvartal

48 mjeseci

Stavka aktivnosti proračuna iz Ugovora o bespovratnim EU sredstvima: PM.2 – Trošak savjetodavne revizije projekta