OIV

12.12.2022.

Sukladno odredbi čl. 80 ZJN 2016 društvo Odašiljači i veze d.o.o. objavljuje da s tvrtkama:

 • Xepcio d.o.o., Zelinska 2, Zagreb, OIB: 38582627601
 • Apotheosis Consilium j.d.o.o., Obala Juričev Ive Cote 27, Vodice, OIB 73587140151
 • Autoklub Siget, Siget17, Zagreb; OIB: 30716520726
 • PENTOIL d.o.o. za trgovinu naftnim derivatima i plinovima, Strojarska cesta 14, Zagreb; OIB: 36376058478
 • DEFIVE, obrt za poslovno savjetovanje i upravljanje nekretninama, vl. Denis Nikola Kulišić, Zagreb, Padine 19
 • DEFIVE d.o.o. za savjetovanje i usluge, OIB: 90077777496, Zagreb, Padine 19
 • RADIS d.o.o. za trgovinu, proizvodnju i usluge, OIB: 05947570395, Zagreb, Ulica dr. Luje Naletilića 10
 • Projekt Dolac d.o.o., OIB: 44918833577, Andrije Žaje 29, Zagreb
 • Direktno d.o.o., OIB: 10035489011, Županići 2E, Zagreb
 • Propuls d.o.o., OIB: 12518683193, Županići 2E, Zagreb
 • SEE IT j.d.o.o., OIB: 86648141508, Vidovčica 28, Zagreb
 • OIV Towers COM d.o.o., Sljemenska cesta 6, 10000 Zagreb, OIB: 95945390731
 • OIV SPECTRUM LAB d.o.o., Reisnerova ulica 151, 31000 Osijek, OIB: 66269361547
 • Trames d.o.o., Šipčine 2, 20000 Dubrovnik, OIB: 80480322314
 • Consultants d.o.o., Šipčine 2, 20000 Dubrovnik, OIB: 69691931390
 • Thrust d.o.o., Dužice 1, 10000 Zagreb, OIB: 02380139739
 • CIVITUS VETUS d.o.o., Vukovarska 36, 20000 Dubrovnik, OIB: 85336858703
 • MONTOVJERNA d.o.o., Dr. Ante Starčevića 45, 20000 Dubrovnik, OIB: 03119631162
 • Dubrovnik Sea Sun Hotels d.o.o.; Šipčine 2, 20000 Dubrovnik, OIB: 89769102312
 • CrisMa Solutions d.o.o., Duga ulica 61, Vinkovci, OIB: 19869278099

ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi iz razloga utvrđenih u članku 76. ZJN 2016 (NN 120/2016, 114/2022)

Potpisani Ugovori/Okvirni sporazumi o Javnoj nabavi za predmet nabave:

„Programsko rješenje za podršku planiranju, izgradnji i upravljanju svjetlovodnom NP-BBI agregacijskom infrastrukturom i drugom elektroničkom komunikacijskom infrastrukturom“

1. Okvirni sporazum; GDI; BrUg 2021_0260; Programsko rješenje za podršku planiranju, izgradnji i upravljanju svjetlovodnom NP-BBI agregacijskom infrastrukturom i drugom elektroničkom komunikacijskom infrastrukturom

 • potpisan 29.06.2021. godine
 • financijska vrijednost Okvirnog sporazuma: 5.263.642,46 HRK HRK bez pdv-a
 • ponuditelj GDI d.o.o., Baštijanova 52a, 10000 Zagreb

 a) Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma; GDi; BrUg2021_0394; Ugovor za nabavu podsustava za inventarizaciju 

 • potpisan 06.09.2021. godine
 • financijska vrijednost Ugovora: 1.586.722,46 HRK bez pdv-a
 • ponuditelj GDI d.o.o., Baštijanova 52a, 10000 Zagreb

b) Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma GDi; BrUg2022_0357; Podsustav za održavanje infrastrukture

 • potpisan 18.08.2022. godine
 • financijska vrijednost Ugovora 848.430,00 HRK bez pdv-a
 • ponuditelj GDi d.o.o., Baštijanova 52a, 10000 Zagreb

2. Ugovor s Trames d.o.o.; BrUg 2022_0564: Usluga upravljanja programom izgradnje NGN agregacijske infrastrukture

 • potpisan 9. 12. 2022.
 • financijska vrijednost Ugovora 28.152.804,00 HRK bez pdv-a
 • ponuditelj Trames d.o.o., Šipčine 2, 20000 Dubrovnik

Plan nabave za NP-BBI projekt za 2021. godinu

Evidencijski broj nabave Predmet nabave Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV) Procijenjena vrijednost nabave Vrsta postupka Posebni režim nabave Predmet podijeljen na grupe? Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum? Planirani početak postupka Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma Napomena
E2021-0787 Usluga upravljanja programom izgradnje NGN agregacijske infrastrukture 72224000 31.988.847,37 Otvoreni postupak   NE Ugovor 01.12.2021. 01.12.2025.  

 

Plan nabave za NP-BBI projekt za 2023. godinu

Evidencijski broj nabave

Predmet nabave (najviše 200 znakova)

Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV) Procijenjena vrijednost nabave (u EUR) Vrsta postupka (uključujući i jednostavnu nabavu) Posebni režim nabave Predmet podijeljen na grupe? Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum/narudžbenica? Financira li se ugovor ili okvirni sporazum iz fondova EU? Planirani početak postupka Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma Napomena
E2023-000

Projektiranja i izgradnje NGN agregacijske infrastrukture

45231600-1 92.123.702,25 Otvoreni postupak NE DA Ugovor DA I. kvartal 52  
E2023-0000 Stručni nadzor nad projektiranjem i izgradnjom NGN agregacijske infrastrukture 71247000-1 1.505.333,27 Otvoreni postupak NE DA Ugovor DA I. kvartal 52  

 

Aktivna nadmetanja u javnoj nabavi za projekt NP-BBI objavljena na EOJN-u:

 1. E2023-0213; Projektiranje i izgradnja NGN agregacijske infrastrukture
 • otvoreni postupak javne nabave po grupama
 • ukupna procijenjena vrijednost nabave iznosi 88.391.232,34 Eura
 • rok za dostavu ponuda 28. 4. 2023. do 10:00 sati