OIV

13.02.2023.

Sukladno odredbi čl. 80 ZJN 2016 društvo Odašiljači i veze d.o.o. objavljuje da s tvrtkama:

 • Premium Partner, vl. Karlo Pastuović, obrt za usluge savjetovanja, Branka Perice 5, Zagreb, OIB 57913584791
 • OIV Towers COM d.o.o., Sljemenska cesta 6, 10000 Zagreb, OIB 95945390731
 • OIV SPECTRUM LAB d.o.o., Reisnerova ulica 151, 31000 Osijek, OIB 66269361547
 • DEFIVE, obrt za poslovno savjetovanje i upravljanje nekretninama, vl. Denis Nikola Kulišić, Zagreb, Padine 19
 • DEFIVE d.o.o. za savjetovanje i usluge, OIB 90077777496, Zagreb, Padine 19
 • RADIS d.o.o. za trgovinu, proizvodnju i usluge, OIB 05947570395, Zagreb, Ulica dr. Luje Naletilića 10
 • CrisMa Solutions d.o.o., Duga ulica 61, Vinkovci, OIB: 19869278099

ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi iz razloga utvrđenih u članku 76. ZJN 2016 (NN 120/2016, 114/2022)

 

Potpisani Ugovori financirani iz EU fondova za predmet nabave:

 1. Ugovor; BrUg 2023_0105; Izrada studije izvedivosti s analizom troškova i koristi za razvoj i implementaciju pasivne elektroničke komunikacijske infrastrukture
 • potpisan 9. 2. 2023. godine
 • financijska vrijednost Ugovora: 170.500,00 EUR-a bez pdv-a
 • odabrani ponuditelj: Zajednica ponuditelja: Ernst & Young savjetovanje d.o.o.; Ozaljska 96, 10000 Zagreb i  Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektronike i računarstva; Unska 3, 10000 Zagreb

Plan nabave za projekte financirane iz EU fondova za 2023. godinu

Evidencijski broj nabave Predmet nabave Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV) Procijenjena vrijednost nabave Vrsta postupka Posebni režim nabave Predmet podijeljen na grupe? Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum? Planirani početak postupka Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma Napomena
E2023-0050 Izrada studije izvedivosti s analizom troškova i koristi za razvoj i implementaciju pasivne elektroničke komunikacijske infrastrukture 71241000-9 200.000,00 EUR-a Prema pravilniku za neobveznike javne nabave NE         NE Ugovor 19.1.2023. 30.6.2023.