OIV

13.02.2023.

 

Sukladno odredbi čl. 80 ZJN 2016 društvo Odašiljači i veze d.o.o. objavljuje da s tvrtkama:

  • DEFIVE d.o.o. za savjetovanje i usluge, OIB 90077777496, Zagreb, Padine 19
  • RADIS d.o.o. za trgovinu, proizvodnju i usluge, OIB 05947570395, Zagreb, Ulica dr. Luje Naletilića 10

je u sukobu interesa iz razloga utvrđenih u članku 76. i u članku 77. ZJN 2016 (NN 120/2016, 114/2022).

 

Potpisani Ugovori financirani iz EU fondova za predmet nabave:

  1. Ugovor; BrUg 2023_0105; Izrada studije izvedivosti s analizom troškova i koristi za razvoj i implementaciju pasivne elektroničke komunikacijske infrastrukture
  • potpisan 9. 2. 2023. godine
  • financijska vrijednost Ugovora: 170.500,00 EUR-a bez pdv-a
  • odabrani ponuditelj: Zajednica ponuditelja: Ernst & Young savjetovanje d.o.o.; Ozaljska 96, 10000 Zagreb i  Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektronike i računarstva; Unska 3, 10000 Zagreb

Plan nabave za projekte financirane iz EU fondova za 2023. godinu

Evidencijski broj nabave Predmet nabave Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV) Procijenjena vrijednost nabave Vrsta postupka Posebni režim nabave Predmet podijeljen na grupe? Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum? Planirani početak postupka Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma Napomena
E2023-0050 Izrada studije izvedivosti s analizom troškova i koristi za razvoj i implementaciju pasivne elektroničke komunikacijske infrastrukture 71241000-9 200.000,00 EUR-a Prema pravilniku za neobveznike javne nabave NE         NE Ugovor 19.1.2023. 30.6.2023.  

 

Plan nabave za projekte financirane iz EU fondova za 2024. godinu

Evidencijski broj nabave Predmet nabave Stavka plana nabave Procijenjena vrijednost nabave (EUR) Vrsta postupka Predmet podijeljen na grupe Sklapa se Ugovor/OS Financira li se ugovor ili OS iz fondova EU Planirani početak postupka Planirano trajanje ugovora ili OS Napomena
E2024-0000 Projektiranje i izvođenje radova 2024-INV-17.02.1-R0 4.895.852,16 EUR Prema Pravilima za NOJN NE Ugovor DA 2. kvartal 23 mjeseca Stavka aktivnosti proračuna iz Ugovora o bespovratnim EU sredstvima: A2.1 Projektiranje i izvođenje radova
E2024-0000 Promidžba i vidljivost 2024-INV-17.02.1-R0 26.036,00 EUR Prema Pravilima za NOJN NE Ugovor DA 2. kvartal 23 mjeseca Stavka aktivnosti proračuna iz Ugovora o bespovratnim EU sredstvima: A5.1 Promidžba i vidljivost
E2024-0201 Nabava usluga voditelja projekta gradnje te administrativnog, tehničkog i financijskog vođenja projekta Izgradnje pasivne elektroničke komunikacijske infrastrukture 2024-INV-17.02.1-R0 207.806,21 EUR Prema Pravilima za NOJN NE Ugovor DA 2. kvartal 26 mjeseci Stavka aktivnosti proračuna iz Ugovora o bespovratnim EU sredstvima: A4.1 Savjetodavne usluge u provedbi projekta, A4.3 Voditelj projekta gradnje
E2024-0000 Stručni nadzor građenja 2024-INV-17.02.1-R0 193.226,66 EUR Prema Pravilima za NOJN NE Ugovor DA 2. kvartal 23 mjeseca Stavka aktivnosti proračuna iz Ugovora o bespovratnim EU sredstvima: A3.1 Stručni nadzor građenja
E2024-0000 Izrada elaborata za zaštitu okoliša 2024-INV-17.02.1-R0 63.000,00 EUR Prema Pravilima za NOJN NE Ugovor DA 4. kvartal 2 mjeseca Stavka aktivnosti proračuna iz Ugovora o bespovratnim EU sredstvima: A1.3 Izrada elaborata za zaštitu okoliša

 

NOJN - Ne obveznici Zakona o javnoj nabavi

Objavljen je Poziv za dostavu ponuda za predmet nabave: Usluga voditelja projekta gradnje te administrativnog, tehničkog i financijskog vođenja projekta „Izgradnja pasivne elektroničke komunikacijske infrastrukture“ 

Rok za dostavu ponuda je 28. 03. 2024. do 10:00 sati.