OIV

01.04.2020.

Nakon što su u ožujku u rad pušteni DAB+ odašiljači na Srđu i Psunju, u rad je danas pušten i onaj na objektu Ugljan Mala Glava čime je DAB+ signalom pokriveno područje Zadra i okolice, odnosno najveći dio Zadarske županije.

Završetkom planiranog proširenja mreže, čiji su projekti napravljeni u siječnju i veljači 2020. godine, proračunska pokrivenost čitave mreže iznosi oko 85 posto za vanjske i oko 52 posto stanovništva za unutarnje uvjete prijma.