OIV

02.05.2023.

The show must go on - glasujte za zaštitu kulture i medija

U svibnju 2023. godine više od 100 kulturnih i medijskih organizacija pozivaju donositelje odluka, vlade i regulatore da zaštite proizvodnju i distribuciju sadržaja putem donjeg pojasa UHF spektra (470-694 MHz). Na Svjetskoj radiokomunikacijskoj konferenciji u jesen 2023. godine, postoji rizik prijenosa ovog frekvencijskog pojasa na mobilne širokopojasne usluge. Ta takozvana "ko-primarna" dodjela rezultirat će de facto isključenjem medija i kulturnog sektora iz etera. 

Za medijsku distribuciju:

  • Zemaljska televizija (DTT) u UHF spektru je jednostavna, uključiva i jeftina: priključivanje TV prijamnika nudi trenutni pristup mnoštvu javnih i privatnih programa.
  • Zemaljska televizija u UHF spektru je pouzdana u svim situacijama: čak i za vrijeme prirodnih katastrofa ili onima izazvanih čovjekom, odašiljanje je vrlo robusno.
  • Zemaljska televizija u UHF spektru je održiv način distribucije – i najodrživiji kada je u pitanju distribucija istog sadržaja svima.
  • Zemaljska televizija je inovativna: zahtijeva stalne inovacije i razvoj novih digitalnih tehnologija kao što je primjerice 5G Broadcast.

Za medijsku i filmsku produkciju, kulturne nastupe i druge događaje uživo:

  • Frekvencije su potrebne za bežična sredstva proizvodnje.
  • Važne su za: kazalište, mjuzikle, događaje uživo, festivale, konferencije, radijsko i televizijsko izvještavanje i medijsku produkciju.
  • Tehnička oprema koristi se dugo vremena i često prenosi s profesionalnih na neprofesionalne organizacije te se na taj način primjenjuje koncept kružnog gospodarstva.

Sektor mobilnih usluga već ima koristi od značajnih resursa UHF spektra, tj. od 700 MHz i 800 MHz frekvencijskih pojaseva. Ove dodjele spektra, kojeg su prethodno koristili DTT i PMSE (Programme Making and Special Events), bile su opravdane potrebom razvoja širokopojasnog interneta u ruralnim područjima, ali trenutni nedostaci u ruralnim područjima mogu se riješiti samo daljnjim razvojem infrastrukture – a to se može postići pomoću spektra već dodijeljenog za mobilne širokopojasne usluge. Svaki dan, milijuni ljudi diljem Europe imaju korist od zemaljske televizije, medijskih produkcija i uživaju u kulturnim događajima uživo.

Za uspješan medijski i kulturni sektor, glasajte za zadržavanje donjeg UHF pojasa za TV distribuciju, medijske produkcije i kulturne događaje: Glasujte za zadržavanje postojećeg regulatornog okvira, „bez promjene“ ("No Change") radijskih propisa na WRC-23.

Prelistajte prezentaciju i saznajte tko sve podržava ovu hvalevrijednu inicijativu.