OIV

11.10.2023.

Dugoročni cilj Europske unije je postati „klimatski neutralna” za manje od trideset godina. Kako bi se ostvarila ova vizija i Hrvatska kao dio EU-a ima svoju ulogu. Što se tiče radija, razvoj digitalne tehnologije mijenja način na koji se zvuk prenosi i konzumira, a migracija s analognog na digitalno proces je koji donosi brojne izazove, ali i prilike za sudjelovanje u ostvarivanju održivosti.

Spektralna učinkovitost DAB+ višestruko je bolja od FM-a, a postoji i značajno smanjenje neionizirajućeg EM zračenja po odašiljačkoj lokaciji. Međutim najznačajniji doprinos očuvanju okoliša je znatno manja potrošnja energije što dovodi do smanjenja emisije stakleničkih plinova.

U istraživanju OIV-a iz 2017. godine uspoređeno je šest postojećih nacionalnih FM mreža s jednom DAB+ mrežom u kojoj bi se odašiljalo tih šest programa, a rezultati su pokazali kako je preostalo još otprilike pola multipleksa za nove sadržaje. Isto tako, potrošnja električne energije smanjuje se za sedam puta, odnosno za više od 85%, a time i godišnja emisija stakleničkih plinova.

Što je ugljični otisak? (eng. „Carbon Footprint“) 

Ugljični otisak je mjera ukupne emisije stakleničkih plinova ispuštenih u atmosferu kao rezultat izravnog ili neizravnog djelovanja pojedinca, proizvoda, organizacije, djelatnosti ili države. Politike klimatskih promjena teže smanjivanju ugljičnog otiska, no to je dugotrajan proces koji se ne može realizirati u kratkom roku.