OIV

OIV Towers COM

 

Kao i u cijeloj IT industriji, tako i u industriji odašiljanja radijskih i televizijskih signala, razvoj i modernizacija doveli su do smanjenja veličine opreme uz povećanje efikasnosti, a s time i do pojavljivanja slobodnog prostora na atraktivnim lokacijama.

Upravo sa svrhom omogućavanja iskorištavanja objekata, koji, u svojoj punoj veličini, više nisu potrebni OIV-u za obavljanje osnovne djelatnosti, osnovana je tvrtka kćer OIV Towers COM d.o.o.. Tvrtka u 100% vlasništvu OIV-a te je osnovana s ciljem upravljanja, davanja u zakup i dodatnog „non-core“ iskorištavanja objekata.

Sljeme, Učka, Biokovo, Vidova gora i Srđ neke su od najpoznatijih i najatraktivnijih lokacije koje su interesantne širim skupinama ljudi, zaljubljenika u prirodu i turistima, a OIV na takvim jedinstvenim lokacijama posjeduje svoje objekte koje može ponuditi u ugostiteljsko-turističke svrhe.

Osnovne informacije

OIV Towers COM d.o.o.

Sljemenska cesta 6

P.P. 317

10000 Zagreb

e-mail: towerscom@oiv.hr

Zanima vas određena lokacija OIV-a za „non-core“ djelatnost?