OIV

OIV Smartino

Inteligentni sustav za ranu detekciju požaraŠto je OIV Fire Detect AI?

Inteligentni sustav za ranu detekciju požara

OIV Fire Detect AI je nadzorno-komunikacijski sustav za rano otkrivanje požara na udaljenim i nedostupnim lokacijama namijenjen svim službama čija je svrha i cilj zaštita šumskih i poljoprivrednih površina te spašavanje osoba i imovine.

Smartino hero

Arhitektura sustava

Pano 360 HD kamere na OIV odašiljačima

OIV podatkovni centar i Fire Detect aplikativni sustav

Nadzorno operativni centar - NOC

Kako radi Fire Detect AI

Kamere u automatskom načinu rada uz pomoć naprednog AI-powered algoritma nadziru teren
Ranu detekciju požara omogućuju AI algoritmi koji analiziraju video stream
Podatci o stvarnim požarima koriste se za rad na poboljšanjima algoritama za buduće detekcije
Operateri mogu dodatno provjeriti označene situacije
Sve što vide operateri u NOC-evima, vide i vatrogasni zapovjednici na terenu na zaslonu mobitela

Ključne funkcije i prednosti

Jedinstveno rješenje za protupožarnu zaštitu

Panoramske 360 HD kamere, AI softver za detekciju dima tijekom dana i vatre u noćnim uvjetima, 24/7 nadzor, redudantna OIV infrastruktura

Panoramske HD kamere

Pokrivaju 360° nadziranog područja i prepoznaju elemente požara u stvarnom vremenu

Automatski i ručni način rada

U automatskom načinu rada može se detektirati požar na udaljenosti do 10 km, a u ručnom načinu rada na udaljenosti do 25 km

OIV odašiljači

Na svaki odašiljač koji je smješten na povišenim lokacijama montirane su po dvije Pano360 HD kamere

AI softver za detekciju vatre i dima

Automatskom analizom slike otkriva požar što omogućuje ranu detekciju i brzu reakciju

Sustav radi 24/7

Sustav automatski prepoznaje pojavu dima danju i vatre noću

Efikasni Nadzorno-operativni centar

Visoka pouzdanost sustava zbog redundancije i kontinuiranog neprekidnog rada (jedan operater nadzire do 100 000 ha površine)

OIV know-how

Iskustvo u komunikacijama na prostorima izvan urbanih središta

Stabilan rad cijelog sustava

Kamera, prijenosne mreže, DC napajanja, servera, pohrana, uz mogućnost otklanjanja smetnji bez izlaska na teren

Što se događa kada Fire Detect AI otkrije požar?

Nakon što softver detektira požar, automatski se aktivira alarm s točnom lokacijom požara
Mogućnost simulacije širenja fronte požara i slanje rezultata simulacije ekipama na terenu
Potvrda alarma znači da su se operateri uvjerili da je algoritam detektirao stvarni požar
Nakon potvrde alarma djelatnik centra za alarmiranje obavještava službe za hitne intervencije
Ručno upravljanje kamerama za vrijeme gašenja požara vatrogascima omogućuje uvid u stanje na terenu

 Tehničke značajkeMotriteljske kamere

 • PTZ video kamera dvojne tehnologije za rad danju (kolor) i noću (c/b)
 • upravljive, optički zoom 32x
 • dizajnirane za rad u svim vremenskim uvjetima
 • pomična leća s kutom zakreta 360° (vertikalno), kut otklona od +/-110° (horizontalno)
 • integriran web poslužitelj za prebacivanje video signala

Cloud podatkovni centar

 • redudantni sustav poslužitelja i prijenosne veze jamče visoku dostupnost
 • pohrana pojedinačnih video snimaka (JPEG) za zadnja 24 sata
 • pohrana svih slika detektiranih požarnih alarma za jednu sezonu
 • pohrana snimaka s kamere u ručnom načinu rada (10 000 snimaka)

Fire Detect AI aplikacija

 • prikaz trenutnih video snimaka sa svih kamera u digitalnom M-JPEG ili MPEG-4 formatu
 • automatska detekcija požara (pojava dima danju i vatre noću)
 • postavljanje alarmnih vrijednosti radnih parametara sustava
 • mogućnost daljinskog isključivanja komponenata sustava
 • mogućnost statističke evaluacije automatske detekcije
 • sustav autorizacije kojim se korisnici dijele na kategorije s različitim ovlastima
 • daljinsko ručno upravljanje kamera (azimut, elevacija, zoom)
 • daljinsko ručno postavljanje kamere za automatsku detekciju požara
 • daljinsko upravljanje kamere preko digitalne karte
 • daljinsko upravljanje kamere preko panoramskog prikaza vidokruga kamere
 • pregledavanje arhivskih video snimaka i požarnih alarma po datumu i satu

Želite naručiti Fire Detect AI?

Javite nam se s povjerenjem.