OIV
Naši brojevi rezultat
su
primjene naših strategija

Ključni pokazatelji

Ukupni prihodi OIV-a u 2019. godini veći su za 4,2%,
odnosno za 10,2 milijuna kuna u odnosu na prethodnu
godinu, dok su troškovi zadržani na gotovo istoj razini, što
je rezultiralo rekordnom neto dobiti koja iznosi 52,2 mil. kn.

Struktura bilance

Na dan 31.12.2019. godine imovina Društva veća je za 17,9%, odnosno za 76,7 mil. kn u odnosu na isti datum prethodne godine. 

Financijski rezultati

Arhivu godišnjih izvješća pregledajte ovdje.