OIV

Pružamo pouzdane usluge 
za prijenos signala, podataka
i distribuciju sadržaja.

Izdvojene OIV vijesti

Korisnička zona

Besplatni telefon

0800 0897

KORISNICI SATELITSKOG PRIJMA

+385 1 618 6868