OIV

05.02.2020.

Na satelitu Eutelsat 16A odašiljemo na dvije frekvencije. Za prijam signala OIV multipleksa sa satelita Eutelsat 16A potreban je DVB-S2 prijamnik i satelitska antena minimalnog promjera 60 cm usmjerena na orbitalnu poziciju 16°E.

Odašiljanje na satelit Eutelsat 16A namijenjeno je za tzv. DTH (Direct-to-Home) distribuciju, tj. za izravnu distribuciju do krajnjih gledatelja te distribuciju prema kabelskim distributerima.

Ime slike

Karta pokrivanja satelita s pripadajućom razinom signala. Ako se ne nalazite na području gdje je signal najjači, moguće da će vam biti potrebna veća prijamna antena.

 

Parametri prijama signala sa satelita Eutelsat 16A (DVB-S2):

  • Pozicija satelita: 16° Istočno
  • Format odašiljanja: DVB-S2 8PSK
  • Frekvencija: 11.63675 GHz
  • Polarizacija: Vertikalna (Y)
  • Symbol rate: 30000
  • FEC: 2/3

Sadržaj OIV-ovog signala prikazan je u tablici. Nekodirane (FTA) radijske i televizijske programe moguće je pratiti s bilo kojim DVB-S2 MPEG4 prijamnikom, dok je za kodirane sadržaje potreban DVB-S2 MPEG4 prijamnik s ugrađenim Viaccess dekoderskim modulom i dekoderskom karticom odgovarajućeg TV nakladnika. 

HRT

HRT-TV1 HD TV Viaccess MPEG4
HRT-TV2 HD TV Viaccess MPEG4
HRT-TV3 HD TV Viaccess MPEG4
HRT-TV4 HD TV FTA MPEG4
HRTInt. HD TV FTA MPEG4
HRT-HR1 Radio FTA
HRT-HR2 Radio FTA
HRT-HR3 Radio FTA
  Voice of Cro radio Radio FTA

 

RADIO
TELEVIZIJA
SLOVENIJA

SLO1 HD TV Viaccess MPEG4
SLO1 HD TV Viaccess MPEG4
SLO3 HD TV Viaccess MPEG4
RASLO PRVI Radio FTA
RASLO VAL 202 Radio FTA
RASLO ARS Radio FTA
RASLO RADIO SI Radio FTA

 

HKR

HKR Radio FTA