OIV

01.03.2023.

Nakon obavljenog tehničkog pregleda, početkom veljače 2023. godine OIV-u je izdana uporabna dozvola za izgrađeni stup i kontejner na krovu zgrade „Koteks“ u Splitu čime je uspješno završen ovaj veliki infrastrukturni projekt.

Radilo se o izuzetno kompleksnom procesu budući da su se svi radovi izvodili na krovu zgrade u samom centru grada, a pritom nije smjelo doći do nikakvog prekida usluga i servisa koji se pružaju putem opreme na zgradi. Stoga se cijeli posao morao izvoditi po fazama i po strogo definiranom terminskom planu.

Na zgradi se nalazi važno središte elektroničkih komunikacija Društva na kojem se spajaju mreže jezgrenih mikrovalnih veza i dvije neovisne trase svjetlovodne mreže između Zagreba i Splita. Isto tako, na ovome mjestu prisutni su gotovo svi najznačajniji korisnici OIV-ovih usluga prijenosa telekomunikacijskih kapaciteta jer se na toj lokaciji agregiraju prometi iz više smjerova i koriste prijenosne tehnologije velikih kapaciteta (DWDM + IP/MPLS) za povezivanje sa Zagrebom. Osim toga, lokacija je iznimno bitna i za pružanje drugih OIV-ovih usluga kao što su DVB-T2 distribucija, kontribucija video sadržaja TV nakladnika, OIV Fire Detect AI, Cronect, OIV Smartino IoT te za OIV-ove interne servise poput ISTZ-a, nadzorne mreže, lokalne mreže itd. 

Početkom travnja prošle godine izgrađen je stup visine 8,5 metara nakon čega je uslijedila montaža paraboličnih antena i prebacivanje prometa na nove veze kako bi se mogle demontirati stare antene i valovodi s krova i osloboditi prostor za kontejner. Prije montaže kontejnera napravljen je građevinski otvor na krovu preko kojega je omogućen ulaz u kontejner iz prostorije u potkrovlju. Montaža kontejnera dužine 12,5 metara bila je poseban izazov budući da je montiran pomoću dizalice u jednom komadu, a trebalo ga je milimetarskom preciznošću postaviti unutar žlijeba na krovu zgrade.

Nakon montaže opreme energetike, klima uređaja, telekomunikacijskih ormara te preseljenja uređaja i opreme OIV-a u kontejner, montirana je i oprema mobilnih operatora te drugih korisnika. Krajem lipnja 2022. godine završene su aktivnosti na montaži prijenosne, agregacijske, procesne i nadzorne opreme te prebacivanje rada iz starog pogona u onaj novi u kontejneru.

Osim vanjskih izvođača, koji su izradili i montirali stup i kontejner, sve ostale radove na projektiranju, demontaži i montaži uređaja i opreme obavili su djelatnici OIV-a. Pri tome valja istaknuti odličnu suradnju, koordiniranost i zalaganje djelatnika koji su sudjelovali na projektu iz svih tehničkih sektora kao i bitan doprinos djelatnika ostalih sektora u pripremi projekta.

Više pročitajte u 16. broju našeg OIVin magazina.