OIV

14.01.2022.

15. siječnja 2022. godine službeno završava testno odašiljanje DAB+ digitalnog radija u Hrvatskoj, a koje je započelo 20. studenoga 2017. godine u suradnji OIV-a, Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM) i Agencije za elektroničke medije (AEM).

Cilj testnog odašiljanja bio je popularizirati novu digitalnu platformu i na taj način pridružiti Hrvatsku većini europskih zemalja u kojima je prisutan digitalni radio.

Proces prelaska na komercijalni rad započeo je u studenom prošle godine kada je nakon provedenog natječaja HAKOM donio odluku kojom se OIV-u do 31. prosinca 2036. godine dodjeljuje dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra za pružanje usluge upravljanja elektroničkom komunikacijskom mrežom digitalnog radija za multipleks MUX 1.

Prema dozvoli za komercijalni rad u istome mjesecu kompletirana je prva faza izgradnje mreže, a u dosegu signala digitalnog radija trenutno je više od 90% stanovništva naše zemlje.

Do kraja siječnja 2022. godine očekuje se dovršenje postupka dodjele koncesija za nakladnike koji su se na poziv Agencije za elektroničke medije prijavili za iste, nakon čega se očekuje uključenje radijskih postaja i nastavak odašiljanja na novoj digitalnoj DAB+ platformi.

OIV do kraja ove godine planira proširenje mreže na dvadeset i šest lokacija čime bi pokrivenost DAB+ signala dosegla 96% stanovništva, a pokrivenost autocesta bit će 93%.