03.02.2020.
Krajem siječnja započelo je podizanje 65 metara visokog antenskog stupa na Petrovoj Gori, a sve s ciljem poboljšanja usluga krajnjim korisnicima. Završena je montaža prva tri segmenta stupa do visine 14 metara, a cjelokupni završetak izgradnje planira se u veljači 2020. godine.
OIV kontinuirano ulaže u zamjenu dotrajale infrastrukture i izgradnju novih objekata te time omogućuje nesmetano odašiljanje sadržaja na području cijele Republike Hrvatske.