21.05.2020.

Prošloga je tjedna obavljena zamjena opreme digitalne mikrovalne veze na postojećoj trasi Borinci (OIV) – RP (radarska postaja) Borinci (MORH). Dodatno, montirani su i pušteni u rad LoRa IoT koncentrator i oprema. 

Ionako već opasne radove na visini od 70 metara dodatno su otežavali kiša i vjetar, a potrebno je bilo spustiti opremu odnosno paraboličnu antenu promjera 1,2 metara s radijskom jedinicom te pripadajućom cijevnom konstrukcijom, tešku cca 100 kilograma.

Sve je spušteno u dva navrata po ranije postavljenoj „žičari“, a nakon toga na istoj visini montiran je LoRa IoT koncentrator s pripadajućom antenom i nosačem te komunikacijskim kabelom kojim je koncentrator spojen u OIV mrežu.

Komunikacija između ekipe na stupu i tlu odvijala se OIV DMR radijskim stanicama kako bi međusobno informiranje bilo trenutno i jasno.

Prema ranijem dogovoru s MORH-om, sljedeće je jutro na lokaciji RP Borinci radar isključen na 30 minuta kako bi se radovi zamjene opreme digitalne mikrovalne veze obavili na siguran način te su kolege Mladen Storjak i Stanislav Sokolović zamijenili vanjski dio opreme, a Mario Podboj i Leonard Kren unutarnji dio opreme.

Odmah po zamjeni opreme radar je pušten u rad, a ekipe su nastavile završavati radove na obje lokacije.