OIV

12.02.2021.

Vrh Sinjal na Dinari koji se nalazi na 1831 metar nadmorske visine poznat je po surovim vremenskim prilikama, a noćas zabilježenih -17,45°C je trenutno najniža izmjerena temperatura od kada je počelo mjerenje.

Naime, prošle je godine ekipa okupljena oko incijative MeteoDinara postavila prvu automatsku meteorološku postaju na najvišu točku Hrvatske. Postaja u realnom vremenu bilježi i šalje podatke o temperaturi i vlažnosti zraka, a prijenos podataka omogućio je OIV kroz platformu OIV Smartino IoT.

Podaci sa Sinjala su putem Interneta dostupni javnosti, a posebnost meteo postaje je da radi nekoliko godina na bateriju bez dodatnih solarnih panela ili infrastrukture.

Radijski signal dolazi preko OIV objekata od kojih su neki udaljeni i preko dvjesto kilometara, čime se pokazalo da ne postoje granice povezivanja za OIV mrežu, čak i kada je meteo postaja okovana ledom.

Postaju je izradio apsolvent Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu Slaven Damjanović i osnivač startup-a eAgrar, a ekipu MeteoDinare čine pojedinci iz raznih grupacija poput Hrvatske gorske službe spašavanja, udruge Crometeo, planinarske udruge Dinaridi, Javne ustanove SDŽ More i krš te brojni volonteri.

 

Fotografije: Dario Odak