OIV

10.12.2021.

Član Uprave i direktor OIV-a Mate Botica sudjelovao je danas na konferenciji „Tehnološki napredak – osnova za gospodarsku konkurentnost Hrvatske“ koja se održala u prostorijama Hrvatske udruge poslodavca (HUP).

ICT djelatnost u Hrvatskoj posljednjih nekoliko godina bilježi stalan rast, a podloga za tu industriju i njen daljnji brži razvoj je infrastruktura elektroničkih komunikacija odnosno ulaganja u širokopojasni internet i novu generaciju mobilne 5G mreže. OIV kao član HUP-ICT udruge aktivno provodi kampanju „Povezani smo sigurni“ kojom se naglašava značaj tehnološkog napretka te utjecaj koji uvođenje 5G mreže ima na gotovo sve aspekte današnjeg života.

„Građani su još nedovoljno osviješteni po pitanju 5G tehnologije i zaista je važno da je HUP-ICT udruga to prepoznala te da se javnost kroz kampanju kontinuirano i sustavno educira o ovoj temi“, rekao je Botica.

Dodao je da bi država trebala stvoriti infrastrukturne preduvjete za razvoj te kroz svoje regulatorne okvire, ali i trgovačka društva u svom vlasništvu napraviti uvjete za rast i jačanje ICT industrije. Kao uspješan primjer dobre reakcije države naveden je prelazak na DVB-T2 tehnologiju odašiljanja televizijskog signala u studenome prošle godine, kada je oslobođen pojas od 700MHz i na taj način osigurana namjena istoga za širenje 5G mreža.

„Kroz ovu OIV-ovu obavezu oslobođeno je područje frekvencija koje je sada dodijeljeno privatnim mobilnim operatorima za širenje i uspostavu 5G mreže te je to neposredno doprinijelo širenju i implementaciji te tehnologije u Hrvatskoj“, naglasio je Botica na panel raspravi naziva „Uloga države u podizanju tehnološke spremnosti društva“.

Autor fotografije: Ronald Goršić

Također, kao infrastrukturni operator, OIV podupire razvoj 5G tehnologije te pruža kolokaciju opreme mobilnih operatora na svojim objektima, a u okviru NP-BBI projekta,  omogućit će bržu implementaciju 5G mreže u ruralnim i suburbanim područjima.

Podsjetimo, cilj projekta je uvođenje infrastrukture širokopojasne mreže sljedeće generacije širokog opsega u prigradska i ruralna područja Hrvatske. Time će se osigurati i potaknuti razvoj širokopojasnog pristupa i mreža vrlo velikog kapaciteta, uključujući i gradnju pasivne svjetlovodne infrastrukture potrebne za 5G tamo gdje postoji slab komercijalni interes za uvođenje takve mreže.

Osim benefita za građane i poslovne subjekte, projekt će rezultirati osiguranjem korisničkih priključaka do javnih ustanova u ciljanim naseljima i omogućiti javnim korisnicima u obrazovanju, zdravstvu, pravosuđu i srodnim granama korištenje različitih usluga e-uprave. Sve to smanjit će digitalni jaz između urbanih i ruralnih područja Hrvatske i stvoriti preduvjete za daljnji razvoj digitalnih usluga.

„Najveći izazov u implementaciji 5G tehnologije i daljnjem razvoju ICT sektora i gospodarstva svakako će biti izgradnja infrastrukture elektroničke komunikacije, a kojom će se osigurati connectivity svima pod jednakim uvjetima i na odgovarajući način“, zaključio je Botica.

Na panelu su uz g. Boticu sudjelovali i ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić, ravnatelj Uprave u Ministarstvu graditeljstva Leon Žulj, predsjednik Uprave Telemach Hrvatska Adrian Ježina i član izvršnog poslovodstva u društvu Ericsson Nikola Tesla Miroslav Kantolić.