OIV

26.01.2022.

„Dan strategije i planova“, koji već šestu godinu zaredom okuplja cijeli kolektiv Društva uspješno je održan 25. siječnja 2022. godine putem Microsoft Teams aplikacije.

Predsjednik Nadzornog odbora Marinko Jurčević izrazio je zadovoljstvo napretkom i  rezultatima OIV-a.

„Zadovoljstvo mi je već šesti puta biti s vama i čestitati vam na izvrsnim rezultatima koji su svake godine sve bolji, a postavljaju se novi standardi i stvara okruženje koje će iznjedriti nove uspjehe“, istaknuo je Jurčević.

Predsjednik Uprave Mate Botica pozdravio je okupljene te zaželio dobrodošlicu novim članovima Uprave OIV-a. Nakon kraćeg predstavljanja novog vodstva, poseban gost Robert Kopal održao je predavanje „Ljudske vrijednosti u digitalno doba“, a potom su već tradicionalno predstavljena postignuća protekle godine te inicijative i ciljevi za poslovnu 2022. godinu.

„Nadam se da ćemo kroz postavljene planove dobiti dodatan zamah i osigurati svima svjetlu budućnost. Ciljevi su ambiciozni i visoko postavljeni, a vjerujem da će kao i do sada biti ostvareni“, rekao je Botica.

Zaposlenici su i ove godine imali mogućnost neposrednog postavljanja pitanja Upravi, direktorima, rukovoditeljima i drugim dionicima u bilo kojem trenutku te na taj način aktivno sudjelovati u raspravi. Ovim događajem vodstvo kompanije svake godine okuplja sve zaposlenike Društva te na transparentan način prezentira ostvarene poslovne rezultate te očekivanja i ciljeve za razdoblje koje slijedi.