OIV

18.10.2022.

OIV nastavlja projekt proširenja mreže digitalnog radija DAB+ pa je tako u kolovozu ove godine započela druga faza izgradnje tijekom koje će se mreža proširiti na dodatnih šesnaest lokacija. U planu je montaža DAB+ odašiljačke opreme na lokacijama Papuk, Zagreb-Prisavlje 3, Ogulin, Bosiljevo – Hrsina, Vrbovsko, Maljen, Fužine, Kupjački Vrh, Stipanov Grič, Lička Plješivica, Promina, Vrgorac Gomila, Rota, Orlovača, Borinci i Labinštica. Projekt obuhvaća instalaciju DAB+ odašiljača i antenskih sustava te povezivanje objekata radi dovoda modulacije, a na dijelu navedenih lokacija odašiljači su već pušteni u rad.

Podsjetimo, u studenom prošle godine započeo je proces prelaska na komercijalni rad digitalnog radija, a u istome mjesecu kompletirana je prva faza izgradnje mreže u kojoj je ista proširena na deset lokacija. Od tada u dosegu signala digitalnog radija obuhvaćeno je više od 90% stanovništva naše zemlje. Prvom fazom proširenja mreže OIV je ispunio uvjete iz provedenog natječaja za mrežnog operatera za DAB+ MUX1 mrežu.

Završetak projekta planiran je do sredine studenog ove godine do kada će svi odašiljači biti pušteni u rad čime će se pokrivenost, odnosno doseg DAB+ signala podići na više od 96% stanovništva Hrvatske.