02.12.2019.

Na marginama nedavno održane radionice o budućnosti zemaljskog digitalnog odašiljanja televizije održan je niz bilateralnih sastanaka od kojih izdvajamo onaj održan s Javnim poduzećem Makedonske radiodifuzije.

Direktora Admirima Alitia i njegove suradnike Imera Dalipia te Abdula Bajramija primio je 27. studenog 2019. godine u sjedištu Odašiljača i veza član Uprave i direktor OIV-a Mate Botica sa suradnicima Markom Serdarevićem i Kristinom Čulinom.

Kroz prikaz mogućih rješenja iz portfolia usluga OIV-a koja se mogu implementirati na području Sjeverne Makedonije, tema sastanka bio je i dogovor oko daljnjih koraka koji imaju za cilj proširivanje suradnje dviju kompanija.