OIV

01.09.2022.

Na objektu Učka u tijeku su radovi zamjene backbone odnosno Long Haul (LH) sustava digitalnih mikrovalnih veza, a montiraju se parabolične antene promjera 3,6 metara u smjeru Rijeka Kozala i 2,4 metara u smjeru Mirkovica.

Mikrovalne veze su tradicionalan i vrlo pouzdan način prijenosa signala te su prisutne na svim većim OIV-ovim objektima. Putem ovoga načina prijenosa potpuni prekidi se rijetko događaju, a ako se dogode, traju vrlo kratko.

Projekt zamjene opreme i nadogradnje mreže odvija se u četiri faze i obuhvaća područje cijele Republike Hrvatske, a trenutno smo u posljednjoj fazi ovoga projekta. Potrebno je istaknuti kako je projekt veoma opsežan te zahtjeva angažman i koordinaciju djelatnika gotovo svih tehnoloških sektora naše kompanije.

Njime će se osigurati ne samo manja potrošnja električne energije te pouzdaniji i bolji protok podataka, već i održati dio OIV-ove djelatnosti pod nazivom „veze“ sigurnim i tehnološki modernim najmanje idućih desetak godina.