OIV

02.11.2023.

OIV je u listopadu uspješno proširio OIV DWDM mrežu s dva nova čvora te tako osigurao povezanost svih krajeva naše zemlje svjetlovodnim kabelom što osigurava redundantnost i povećava dostupnost servisa. Naime, OIV je već dugi niz godina imao u planu povezati sjever i jug Hrvatske svojom svjetlovodnom mrežom baziranoj na DWDM tehnologiji.

Cestovnim povezivanjem samog juga Republike Hrvatske ostvareni su nužni preduvjeti i za realizaciju svjetlovodnog povezivanja budući da je u sklopu izgradnje Pelješkog mosta i pristupnih cesta građena i kabelska kanalizacija odnosno polagan svjetlovodni kabel.

Samo povezivanje Dubrovnika započelo je u prošloj godini, a posljednja faza bila je ujedno i jedna od zahtjevnijih. Tako je na samom završetku projekta OIV uvukao svoj kabel od lokacije Zamaslina do mosta Franje Tuđmana u Dubrovniku odnosno do spoja na postojeći OIV svjetlovodni kabel u Dubrovniku, a koji povezuje Srđ i Zračnu luku Dubrovnik. Radilo se o veoma složenoj i zahtjevnoj dionici s ukupnom duljinom OIV svjetlovodnog kabela od otprilike 44 kilometara, a kompletnu montažu DWDM opreme kao i umjeravanje i puštanje u rad obavili su Matej Kihalić, Jan Šturik, Marko Dević i Nikola Sigurnjak iz Odjela za prijenosne sustave dok je radove spajanja svjetlovodnih kabela vodio Milodrag Alerić.

Detaljnije pročitajte u 19. izdanju OIVin časopisa.