OIV

09.11.2021.

Glavni savjetnik za tehniku Tigran Vržina danas je održao prezentaciju o statusu DAB+ radija u Hrvatskoj na međunarodnoj online konferenciji WorldDAB Summit 2021.

„Hrvatska se trenutno nalazi pri kraju četvrte godine testnog emitiranja. OIV odašilje dvanaest radijskih programa različitih nakladnika u DAB+ tehnologiji u jednom digitalnom multipleksu i to s osam odašiljačkih lokacija diljem Republike Hrvatske. Trenutna pokrivenost stanovništva iznosi 88% za mobilni prijam, odnosno DAB+ signal dostupan je u većini velikih gradova i na većini autocesta“, rekao je Vržina.

Nakon provedenog javnog natječaja i dobivanja dozvole od HAKOM-a, u planu je početak komercijalnog rada nacionalno-regionalne DAB+ mreže u kojoj će se, osim nacionalnih programa, moći odašiljati i regionalni radijski programi.

S deset lokacija postići će se još bolja pokrivenost i to 90.3% za mobilni prijam te 76% pokrivenosti autocesta.  U drugoj fazi izgradnje mreže broj lokacija će narasti na 26, a od studenog 2022. godine planirana pokrivenost stanovništva digitalnim DAB+ signalom iznosit će 96,3% za uvjete mobilnog prijma, dok će pokrivenost autocesta narasti na 93%.

Dodatno, posebno se osvrnuo na istraživanje o broju DAB+ prijamnika u vozilima koje je u travnju ove godine OIV proveo u suradnji s Centrom za vozila Hrvatske.

„U stanicama za tehnički pregled širom Hrvatske pregledano je gotovo devet tisuća vozila, a rezultati istraživanja pokazali su da 30,4% vozila proizvedenih 2014. godine ili kasnije ima ugrađen DAB+ prijamnik“, naglasio je Vržina. Dodao je kako je to obećavajući podatak, a broj vozila će iz godine u godinu rasti budući da od prosinca 2020. godine sva nova vozila moraju imati ugrađen digitalni DAB+ prijamnik.

Dotakao se i važnosti aktivnosti za daljnju promidžbu DAB+ platforme te najavio kako su u tijeku pripreme za marketinšku kampanju.

„Naša namjera je DAB+ radio predstaviti kao radio današnjice, ali i budućnosti s ciljem podizanja popularizacije te platforme, kao i edukacija ne samo ciljanih skupina već cjelokupne javnosti“, istaknuo je Vržina.