OIV

20.12.2023.

Radiodifuzija je zadržala svoju poziciju jedine primarne usluge u donjem dijelu UHF frekvencijskog pojasa 470-694 MHz na području Europe. Ishod je to Svjetske radiokomunikacijske konferencije (World Radiocommunication Conference – WRC-23) održane u Dubaiju od 20. studenog do 15. prosinca 2023. u organizaciji Međunarodne telekomunikacijske unije (ITU).

Taj dio UHF pojasa je jedini dio spektra dostupan za odašiljanje digitalne zemaljske televizije, a koji se osim za televiziju još koristi i za bežičnu audio opremu za proizvodnju programa (PMSE: Programme Making and Special Events). Ovakvim ishodom dugoročno se osigurava stabilan regulatorni okvir ključan za ulaganja i daljnji razvoj zemaljske digitalne televizije, uključujući uvođenje UHD programa i novih tehnologija poput 5G Broadcast za prijam televizijskog sadržaja na mobilnim uređajima.

Na isti taj dio UHF pojasa pretendira mobilni sektor za svoje mreže pokretnih komunikacija te im je na ovoj konferenciji omogućeno korištenje tog spektra na sekundarnoj osnovi na području Europe, izuzev Španjolske i Italije. U narednom razdoblju se očekuje da EU pobliže uredi uvjete i odnose korištenja istog tog pojasa frekvencija za televiziju i mobilne mreže, što je osobito važno za one zemlje u kojima je zemaljska digitalna televizija slabije zastupljena i koje žele taj spektar koristiti za mobilne širokopojasne usluge. Pri tome je osobito važno da mobilne mreže ne smiju stvarati smetnje prijmu zemaljske digitalne televizije u susjednim zemljama, što je ključni kriterij sekundarne dodjele frekvencija.

Sljedeća revizija regulatornih uvjeta očekuje se na konferenciji 2031., kada će se odlučivati o mogućoj nadogradnji na primarnu osnovu za mobilne usluge u dijelu pojasa 614-694 MHz.

Ovakav ishod je posebno važan za Republiku Hrvatsku budući da gotovo pola stanovništva prati televiziju isključivo preko zemaljskih DVB-T2 mreža.

Foto: ITU