OIV

07.03.2023.

Digitalizacija u modernom svijetu je neizbježna, a unatoč brzim tehnološkim promjenama u digitalnom svijetu radio opstaje kao značajan suputnik u našim životima. Nova prilika za zainteresirane postojeće, ali i nove nakladnike dolazi u obliku Obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge DAB+ digitalnog radija. Ista je objavljena od strane Vijeća za elektroničke medije (VEM), a rok za podnošenje ponuda je 7. travnja 2023. godine do 12 sati.

Radi se o koncesijskim područjima MUX 1 (Republika Hrvatska), DA0 (Osječko-baranjska, Vukovarsko-srijemska, Brodsko-posavska, Virovitičko-podravska, Požeško-slavonska, dio Bjelovarsko-bilogorske, dio Sisačko-moslavačke), DB0-DC0 (Međimurska, Varaždinska, Koprivničko-križevačka, dio Bjelovarsko-bilogorske, Krapinsko-zagorska, Grad Zagreb, Zagrebačka, dio Sisačko-moslavačke, Karlovačka, dio Primorsko-goranske), DE0 (dio Ličko-senjske, Zadarska, Šibensko-kninska) i DF0 (Splitsko-dalmatinska, dio Dubrovačko-neretvanske).

Vrijeme trajanja koncesija je 20 godina, a detalji o broju dostupnih kanala nalaze se u tablici niže.

Red. br.

Naziv, područje i oznaka digitalne regije

Vrijeme trajanja koncesije u godinama

Broj kanala

1.

MUX 1 (Republika Hrvatska)

20

5

2.

DA0 (Osječko-baranjska, Vukovarsko-sri­jemska, Brodsko-posavska, Virovitičko-podravska, Požeško-slavonska, dio Bjelovarsko-bilogorske, dio Sisačko-moslavačke)

20

8

3.

DB0-DC0 (Međimurska, Varaždinska, Koprivničko-kri­ževačka, dio Bjelovarsko-bilogorske, Krapinsko-zagorska, Grad Zagreb, Zagrebačka, dio
Sisačko-mos­lavačke, Karlovačka, dio Primorsko-goranske)

20

6

4.

DE0 (dio Ličko-senjske, Zadarska, Šibensko-kninska)

20

8

5.

DF0 (Splitsko-dal­matinska, dio Dubrovačko-neretvanske)

20

8