OIV

21.03.2023.

Nakon uspješno provedenog postupka akreditacije te ishođenja potrebnih ovlaštenja za obavljanje stručnih poslova zaštite od elektromagnetskih polja, OIV Spectrum Lab je tijekom 2021. godine započeo s pružanjem usluga obveznicima provođenja mjerenja jakosti elektromagnetskih polja.

Prva mjerenja provedena su u kolovozu 2021. godine, a prvi proračuni jakosti elektromagnetskih polja u rujnu iste godine. Sklopljeni su ugovori s jednim od tri telekom operatora i jednim pružateljem profesionalnih radiokomunikacijskih usluga, čija se primjena odvijala kroz 2022. i nastavila se u 2023. godini. Osim kod obveznika mjerenja jakosti elektromagnetskih polja, interes za zaštitom od elektromagnetskog zračenja prisutan je u široj javnosti. Tako je na zahtjev Upravnog vijeća jednog dječjeg vrtića i općine kao osnivača provedeno mjerenje jakosti elektromagnetskih polja na području istog, čime su vidljive potrebe drugih korisnika izvan područja telekomunikacijskih usluga.

Tijekom 2022. godine, laboratorij je prema programu osposobljavanja obučio djelatnike OIV-a za RF mjerenja koji u svojstvu vanjskih suradnika sudjeluju u njegovom radu. Postupak proširenja osoblja laboratorija proveden je oslanjajući se na regionalni ustroj matičnog društva, a time je omogućeno pružanje usluga procjene, proračuna i mjerenja jakosti elektromagnetskih polja u gotovo svim područjima Republike Hrvatske pod gotovo jednakim uvjetima.

Laboratorij je sredinom 2022. godine implementirao dva kompleta nove mjerne opreme za mjerenja jakosti elektromagnetskih polja u frekvencijskom području od 27 MHz do 6 GHz. Nova oprema znatno je povećala učinkovitost i kapacitet terenskih mjerenja te je uz stručnost i iskustvo mjeritelja jamstvo pouzdanosti i točnosti rezultata.

Društvo će u ovoj godini staviti naglasak na ostvarenju samoodrživosti kao osnovnog cilja. U tom smislu, godina pred nama trebala bi postati godina izravnog zapošljavanja u Društvo, nabavljanja i oslanjanja na vlastite materijalne resurse, povećanja učinkovitosti pružanja usluga te posljedično s time i kapaciteta pružanja usluga.