OIV

14.03.2023.

Digitalizacija medijskog svijeta neprestano napreduje i konačno je stigla do radija -  medija kojem se najviše vjeruje.

Unatoč brzim tehnološkim promjenama radio opstaje kao značajan suputnik u našim životima. Nova prilika za zainteresirane postojeće, ali i nove nakladnike dolazi u obliku Obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge DAB+ digitalnog radija. Ista je objavljena od strane Vijeća za elektroničke medije (VEM), a rok za podnošenje ponuda je 7. travnja 2023. godine do 12 sati.

Radio je važan medij kojeg svakodnevno prati velik dio populacije, a u prosjeku se sluša nekoliko sati dnevno u raznim situacijama.

Što je digitalni radio?

DAB (eng. Digital Audio Broadcasting) je sustav za radiodifuziju visoko kvalitetnih digitalnih audio programa te pratećih podatkovnih usluga namijenjenih za prijam putem prijamnika sličnim onima u FM-u. Signal se odašilje i prima „preko zraka“ odnosno antenama kao i analogni FM signal, no razlika je u tome što se odašiljanje i primanje ne provodi u analognom obliku nego digitalno. No, s obzirom na široku paletu usluga koje pruža, DAB+ je puno više od digitaliziranog audio programa.

Za nove sadržaje i povezane slušatelje

Kroz DAB+ slušatelji dobivaju prijam radijskog signala bez smetnji, mogućnost većeg i jednostavnijeg izbora programa čistog zvuka i dodatne tekstualne, grafičke i video podatke vezane uz audio sadržaj kao što su naslovnice albuma, podatke o pjesmi i izvođaču, elektronski programski vodič i sl., a sve to bez internetskih troškova i potpuno besplatno za korisnike.

Nužno je napomenuti kako je FM spektar na nacionalnoj i regionalnoj razini te u većim gradovima popunjen i nema novih dostupnih frekvencija, a najveća prednost digitalnog radija kako za slušatelje, tako i za nakladnike je mogućnost odašiljanja, odnosno prijma većeg broja programa. U skladu s time, otvara se dodatni prostor za nove nakladnike dok postojeći dobivaju mogućnost proizvodnje novih sadržaja. Novi nakladnici tako mogu doprijeti do slušateljstva, a postojeći povećati slušanost na širem području pokrivanja nego na FM platformi te ujedno proširiti svoj portfelj.

Pokrivenost Republike Hrvatske

U prvoj godini testnog odašiljanja koje je započelo 20. studenoga 2017. godine odašiljalo se s četiri odašiljača, a u studenom 2022. godine broj lokacija narastao je na čak 26 te je tako trenutno u dosegu DAB+ signala više od 96 % stanovništva Hrvatske dok pokrivenost autocesta iznosi 93 %.

Važan datum za digitalni radio je i 20. prosinca 2020. godine kada je na snagu stupila obaveza koju je propisao Europski kodeks o elektroničkim komunikacijama (EECC) koji propisuje obavezu da svaki radio prijamnik ugrađen u novo vozilo za prodaju ili najam na EU tržištu mora sadržavati prijamnik koji može primati i reproducirati radio usluge koje se pružaju putem digitalnog zemaljskog radijskog odašiljanja. Od tada svi novi automobili moraju imati DAB+ prijamnik.

DAB+ kao zelena tehnologija

Treba istaknuti i da je DAB+ tehnologija u skladu s nacionalnom razvojnom strategijom za zelenu i digitalnu tranziciju zbog značajnog smanjenja potrošnje električne energije i emisije CO2.

Naime, dugoročni cilj Europske unije, a time i Hrvatske je postati „klimatski neutralna” za manje od 30  godina. DAB+ je rješenje koje za slušanje radija troši najmanje energije jer zahtijeva manji broj odašiljača, a potrošnja energije ne raste s povećanjem broja slušatelja kao što je to slučaj kod streaminga. Upravo znatno manja potrošnja energije najznačajniji je doprinos očuvanju okoliša budući da se smanjenjem emisije stakleničkih plinova tj. smanjenjem ugljičnog otiska postiže održivije, tzv. „zeleno emitiranje“. Isto tako, istraživanja su pokazala kako postoji i značajno smanjenje neionizirajućeg EM zračenja po odašiljačkoj lokaciji.

2017.

započelo testno odašiljanje DAB+ u Hrvatskoj

2020.

od prosinca svi novi automobili u EU moraju imati DAB+ prijamnik

96,3 %

pokrivenost digitalnim DAB+ signalom u RH

93 %

pokrivenost autocesta