OIV

10.12.2020.

Danas je u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova EU (MRRFEU) potpisan i svečano uručen ugovor „Izgradnja nacionalne agregacijske širokopojasne infrastrukture i povezivanje ciljanih javnih korisnika“ između MRRFEU-a, Središnje agencije za financiranje i ugovaranje te Odašiljača i veza (OIV) u svojstvu korisnika sredstava i provoditelja samog NP-BBI programa. U postupku prijave velikog projekta neovisnom stručnjaku za kontrolu kvalitete (Jaspers Independent Quality Review - IQR) projekt je u listopadu ove godine ocijenjen pozitivnom ocjenom te se smatra izvodivim i održivim, a potpisivanje ugovora sljedeći je korak ka osiguranju sredstava i pokretanju implementacije. Ukupna financijska sredstva za provedbu programa iznose 101,4 milijuna eura, od čega će se 85 posto financirati iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF), a preostalih 15 posto osigurava RH u vidu državne potpore.

Podsjetimo, uz Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture kao nositelja Nacionalnog programa razvoja širokopojasne agregacijske infrastrukture, Odašiljači i veze kao društvo od posebnog interesa za RH je Odlukom Vlade Republike Hrvatske iz travnja 2019. godine zaduženo za tehničku provedbu NP-BBI programa.

Početkom izgradnje nacionalne agregacijske širokopojasne optičke infrastrukture sljedeće generacije (NP-BBI) diljem naše zemlje podrazumijeva se izgradnja pasivne svjetlovodne infrastrukture do ciljanih naselja u prigradskim i ruralnim područjima, a očekuje se izgradnja pasivnih svjetlovodnih dionica u duljini većoj od oko pet tisuća kilometara. Ciljne skupine unutar navedenih naselja bit će i javne ustanove, odnosno nacionalni, regionalni i lokalni vladini uredi i podružnice, uključujući obrazovne, zdravstvene, kulturne, turističke i pravosudne ustanove.

„Ovaj velik i zahtjevan projekt namijenjen je  izgradnji infrastrukture u onim krajevima gdje ne postoji komercijalni interes, a država je prepoznala problem i na vrijeme reagirala te će se ovim projektom  osigurati ravnomjeran razvoj, život i rad u svim krajevima diljem Hrvatske“, naglasio je član Uprave i direktor OIV-a Mate Botica.

Realizacija projekta financiranih strukturnim fondovima Europske unije snažan je poticaj gospodarstvu, a potiče dodatno i različite inicijative i investicije.

Izgradit će se širokopojasna optička infrastruktura diljem naše zemlje, a radovima i konkretnom infrastrukturom potaknut će se revitalizacija i održivost malih sredina gdje trenutno nema infrastrukturnih preduvjeta za digitalizaciju i opći razvoj. MMPI i OIV ovim projektom postaju pokretači razvoja te će stvoriti uvjete za multiplikaciju drugih investicija i nove projekte u mjestima gdje postoji komercijalni interes za ulaganja u tu infrastrukturu.

„Ovim ugovorom zaokružujemo popis od petnaest velikih strateških projekata RH u razdoblju od 2014. do 2020. godine iz Operativnog programa konkurentnosti i kohezija. Globalni trendovi na putu su ubrzanja razvoja digitalizacije, informatizacije i novih tehnologija, a preduvjet tome je dostupan, brz i dovoljno jak internet“, rekla je ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Nataša Tramišak te dodala kako je važnost ovakvih ugovora u pružanju boljih investicijskih prilika u svim dijelovima Hrvatske, a ne samo u velikim gradovima.

Treba istaknuti da je temeljem Zakona o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja 24. kolovoza 2020. godine donijelo „Odluku o uvrštenju NP-BBI projekta na listu strateških projekata RH“, što predstavlja bitan element za bržu i kvalitetniju provedbu istog.  Na taj način potvrđen je značaj projekta u namjeri da se širokopojasni Internet približi ruralnim i suburbanim sredinama te omogući ravnomjeran socioekonomski razvoj.

Današnjem potpisivanju i svečanom uručivanju Ugovora prisustvovali su ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Tramišak, državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Alen Gospočić, ravnatelj Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU Tomislav Petric te direktor tvrtke Odašiljači i veze Mate Botica.