OIV

09.10.2020.

Krajem rujna ove godine potpisan je ugovor o obavljanju poslova akreditacije između OIV SPECTRUM LAB-a i Hrvatske akreditacijske agencije (HAA), kojim je učinjen sljedeći značajan korak prema početku obavljanja osnovne djelatnosti laboratorija za ispitivanje elektromagnetskih polja.

Potpisom ugovora HAA započinje s postupkom utvrđivanja osposobljenosti OIV SPECTRUM LAB-a prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025 za mjerenja jakosti elektromagnetskih polja u frekvencijskom rasponu od 30 MHz do 3 GHz. Od strane HAA imenovana je ocjeniteljska skupina koja će u sljedećem razdoblju provesti ocjenjivanje sukladnosti.

Podsjetimo, OIV Spectrum Lab je laboratorij za ispitivanje elektromagnetskih polja, u 100%-om vlasništvu OIV-a, koji tržištu nudi neovisna, stručna mjerenja i analize elektromagnetskih zračenja u javnom i industrijskom okruženju. Cilj je na području Republike Hrvatske obavljati mjerenja razina elektromagnetskih zračenja primarno baznih postaja telekomunikacijskih operatera, lokalnih radijskih nakladnika i drugih korisnika RF spektra te se u razumnom roku pozicionirati na tržištu čime bi se kroz prihode tvrtke kćeri doprinijelo ukupnim prihodima Društva i amortizaciji smanjenja prihoda uzrokovanog prijelazom na emitiranje u DVB-T2 standardu.