OIV

23.05.2022.

Sve smo više u pokretu, pojava pametnih telefona i brzog interneta uvelike utječe na promjenu navika gledatelja, a video na zahtjev (VoD) preuzima dominantnu ulogu u distribuciji video sadržaja.

Kriteriji gledatelja postavljeni su visoko, žele video sadržaj visoke kvalitete, bilo kada i bilo gdje. Univerzalna dostupnost najbitniji je zahtjev koji buduće platforme moraju zadovoljiti, a korisničko iskustvo glavni je pokretač promjena jer su korisnici spremni platiti veću cijenu za bolju kvalitetu. Linearna televizija gubi na popularnosti pred novim uslugama streaming servisa, a veliku ulogu u tome ima upravo nemogućnost gledanja klasičnog televizijskog programa na malim, mobilnim uređajima.

Zbog kapacitivno zahtjevne jednosmjerne komunikacije, radiodifuzija na 5G mrežama predstavlja optimalno rješenje zahtjeva velikih kapaciteta prijenosa sadržaja i istovremenu isporuku sadržaja velikom broju korisnika.

Inicijativa o pokretanju testiranja 5G tehnologije za primjenu u radiodifuziji prepoznata je kao strateški projekt i u OIV-u te je odlukom Uprave pokrenut „Test primjene 5G tehnologije u radiodifuziji" s ciljem stjecanja novih znanja i iskustva.

Svrha projekta je spomenut test primjene 5G Broadcasta, a sve u suradnji s proizvođačima radiodifuzijske opreme, operatorima mobilnih mreža, nakladnicima i regulatorima. U planu je montaža opreme na OIV-ovim lokacijama Sljeme i Sveta Nedelja, a od Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM) dobiveno je potrebno odobrenje za korištenje UHF kanala s pokrivanjem na području grada Zagreba i Zagrebačke županije. Nakon montaže i puštanja opreme u rad, provest će se provedba mjerenja raznih pokazatelja, varijacija odašiljačkih parametara i mjerenja potrebnih prijamnih razina za razne vrste prijma na fiksnim, mobilnim ili prijenosnim uređajima u urbanim i ruralnim područjima.

Komercijalno dostupni korisnički uređaji koji mogu primati 5G Broadcasting još nisu dostupni, no testiranja 5G radiodifuzije provode se ili su u planu u zemljama širom svijeta te uskoro na tržištu očekujemo i pojavu mobitela koji imaju mogućnosti prijma te tehnologije pa će televizija ući na još jednu platformu i približiti se korisnicima.

Više pročitajte u 13. izdanju OIVin magazina.