OIV

01.08.2023.

Ekstremno nevrijeme koje je u proteklom razdoblju zahvatilo Hrvatsku, osim brojnih nevolja uzrokovalo je i probleme u prijmu TV signala na sesvetskom području Vugrovec te na području Nove Gradiške. Na obje lokacije, jak vjetar prouzročio je pad antenskih stupova koji nisu u vlasništvu OIV-a, već su korišteni za smještaj opreme za odašiljanje signala digitalne zemaljske televizije.

Brzim djelovanjem cijelog tima djelatnika OIV-a oba objekta osposobljena su za privremeno odašiljanje signala te stanovnici navedenih područja nesmetano mogu nastaviti pratiti televizijski program. Unutar nekoliko dana izrađene su i montirane privremene čelične konstrukcije na koje je postavljena potrebna oprema za odašiljanje na oba područja.