OIV

16.03.2020.

Za potrebe kriznog stožera Gradskog društva Crvenog križa Zagreb, OIV je ustupio CRONECT radiokomunikacijske stanice koje su im od neizmjerne važnosti u trenucima krizne situacije koje je izazvala pojava virusa COVID-19.

Djelatnici Crvenog križa Zagreb iste će koristiti kako bi im se, u ovoj izvanrednoj situaciji, osigurala nesmetana komunikacija kriznog stožera i ljudi na terenu te osoblja koje radi u karanteni.