OIV


OIV toranj Sljeme
Projekt sanacije našeg najznačajnijeg odašiljačkog objekta

Toranj na Sljemenu dom je TV i radio odašiljačima koji pokrivaju daleko najveći broj stanovnika u našoj zemlji, a njegova sanacija, zahtjevan građevinski pothvat koji je OIV-u donio mnoge izazove. Bio je to iznimno kompleksan posao budući da funkcionalnosti samog tornja i servisi koji se s njega pružaju nisu smjeli ni u jednom trenutku biti prekinuti dok je istovremeno trebalo izvršiti vrlo složene građevinske zahvate.

13.01.2022.

OIV toranj Sljeme zaštitni je znak Medvednice i najviša točka iznad glavnoga grada Republike Hrvatske s čijeg se vidikovca pruža panoramski pogled na cijeli grad i Zagrebačku goru, ali i na Hrvatsko zagorje sve do slovenskih Alpi.

Gradnja tornja započela je 1973. godine, a izgrađen je od armiranog betona i čelika na 1031 metar nadmorske visine s osnovnom namjenom pružanja usluga odašiljanja televizijskog i radijskog signala, što je danas prošireno dodatnim uslugama. Gradnja je trajala sve do 1976. godine kad je na 50. obljetnicu radija i 20. obljetnicu televizije započeo s radom.

Građen je prema tadašnjim potrebama analogne odašiljačke tehnologije radija i televizije te telekomunikacijskih radiorelejnih veza. Međutim, današnja oprema digitalnih odašiljača i mobilnih komunikacija sve je kompaktnija, zahtijeva mnogo manje prostora i troši manje energije pa su i postrojenja grijanja i hlađenja manja, a velik dio telekomunikacijske opreme usmjerenih veza odavno više nije na objektu. Zbog toga je bilo potrebno preurediti veći dio unutrašnjih tehnoloških prostora, obnoviti instalacije grijanja i hlađenja te ih prilagoditi sadašnjim i budućim potrebama.

Ovaj projekt obnove tornja ima višestruki značaj za našu kompaniju, a njegova konačna realizacija odjek na međunarodnoj, nacionalnoj i lokalnoj razini. Ideja o sanaciji ovog 45 godina starog simbola grada Zagreba započela je prijedlogom o provedbi energetske obnove, no stjecanjem prava na cjelokupno vlasništvo tornja te zatečenim stanjem, potreba za sveobuhvatnom vanjskom i unutarnjom sanacijom bila je očigledna.

Također, u proteklom razdoblju objekt nije doživio značajnije zahvate na obnovi, a za vrijeme Domovinskog rata toranj je teško oštećen u raketiranju.

Svrha projekta primarno je bila vanjska građevinska obnova betonskog dijela objekta odnosno vanjske fasade (armirano-betonske ovojnice), stolarije (bravarije) i krovišta (ravnih terasa) donje i gornje gondole, kao i krovova u prizemlju i turističkog ulaza radi zaštite samog tornja od prodora vode i poboljšanja energetske učinkovitosti.

Projekt se odvijao u nekoliko faza tijekom 2019., 2020. i 2021. godine, a krajem ove godine dovršeni su poslovi obnove vanjske ovojnice ovog prepoznatljivog OIV-ovog infrastrukturnog objekta.

Posebno zahtjevan dio radova odvijao se na odašiljačkim platformama odnosno prstenovima tornja gdje su naši zaposlenici zaduženi za rad na visini pokazali svoju stručnost i profesionalnost. Isto tako, velik doprinos pri saniranju stanja kabelske i odašiljačke infrastrukture i razmještanja antena ugovornih partnera te otklanjanja viška opreme dali su zaposlenici Sektora za tehnološke operacije, Sektora za razvoj radijskih i prijenosnih mreža i Sektora Infrastrukture i to nadziranjem pojedinih aktivnosti, savjetima i sugestijama te davanjem tehničkih rješenja. Sve to omogućilo je odvijanje radova po planu te tijekom istih nije bilo neplaniranih prekida rada niti oštećenja opreme.

Obnova OIV tornja Sljeme po fazama

 • vanjska ovojnica (fasada i bravarija):
 • gornja (turistička) gondola s vidikovcem
 • trup iznad gornje gondole
 • turistički ulaz (prizemlje), konus i trup ispod donje gondole
 • vanjska ovojnica (fasada i bravarija):
 • donja gondola (pogonska kupola)
 • trup iznad donje gondole (dio 1. terase)
 • 8. i 9. platforma
 • vanjski i dio prostorije za smještaj trafostanica, strojarnice/energane s krovom
 • modernizacija velikog lifta
 • uređenje tehnološkog ulaza u toranj
 • uređenje 10.,11. i 7. platforme (krov donje gondole)
 • uređenje vanjskog dijela turističkog ulaza
 • uređenje okoliša i ograde oko turističkog ulaza
 • zamjena svih unutarnjih elektroinstalacija
 • završetak modernizacije oba lifta
Ime slike

Realizacijom projekta ostvaruje se:

 • sanacija i očuvanje stabilnosti statike i produljenje vijeka uporabe tornja
 • ušteda troškova održavanja instalacija i otklanjanje rizika uništenja i oštećenja opreme te interijera zbog prodora vlage
 • povećanje energetske učinkovitosti i ušteda na energentima za opću potrošnju
 • otvorena mogućnost novih prihoda od najma prostora za ugostiteljsku i turističku djelatnost (aktiviranje neaktivne imovine u svrhu ostvarenja prihoda umjesto troškova)

Značajan investicijski projekt

Radi se o investicijskom ulaganju od oko devet milijuna kuna, a izvršeni su građevinski, obrtnički i bravarski radovi, energetska obnova tornja kao i obnova armirano-betonske konstrukcije. U sklopu navedenih aktivnosti optimizirane su sve energetske i signalne instalacije te racionalizirano i korištenje prostora unutar tornja namijenjenog odašiljačkoj tehnici.

Pored navedenoga, 1. siječnja 2020. godine objekt je i automatiziran, a pojedini dijelovi tornja prenamijenjeni te će Sljeme nakon ovog opsežnog i izazovnog pothvata nesumnjivo biti neizostavna atrakcija na domaćoj i međunarodnoj karti turizma.

Daljnji planovi vezani su uz obnovu vodovodnih instalacija i odvodnje, uređenje okoliša te obnovu i zamjenu ograde oko parcele, a završetkom svih planiranih radova steći će se uvjeti i za komercijalizaciju tornja te druge djelatnosti.

Dodatno, u slijedećim godinama očekuje se početak rada nove sljemenske žičare što će zasigurno povećati turistički potencijal. To je ujedno prilika da se dio tornja otvori za javnost kako bi se ostvarili dodatni prihodi, ali i upotpunila i osnažila turistička ponuda Medvednice.