OIV

27.10.2020.

Ekipa okupljena oko incijative MeteoDinara sredinom listopada postavila je prvu automatsku meteorološku postaju na najvišu točku Hrvatske - vrh Sinjal na Dinari koji se nalazi na 1831 metar nadmorske visine. Naime, postaja u realnom vremenu bilježi i šalje podatke o temperaturi i vlažnosti zraka, a prijenos podataka omogućio je OIV kroz platformu OIV Smartino IoT.

Podaci sa Sinjala prikazuju se svakih petnaest minuta te su putem Interneta dostupne javnosti, a budući da je ova lokacija poznata po surovim vremenskim prilikama i ne sadrži bilo kakvu infrastrukturu, ova je akcija bila izazov kako za tehnologiju tako i za desetak volontera.

Razvojem tehnologije omogućeno je povezivanje IoT uređaja iz bilo kojeg dijela Hrvatske, a posebnost meteo postaje je da radi nekoliko godina na bateriju bez dodatnih solarnih panela ili infrastrukture.

Posebnost lokacije na Dinari je da radijski signal dolazi preko objekata Odašiljača i veza od kojih su neki udaljeni i preko dvjesto kilometara, čime se pokazalo da ne postoje granice povezivanja za OIV mrežu.

Postaju je izradio apsolvent Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu Slaven Damjanović i osnivač startup-a eAgrar, a ekipu MeteoDinare čine pojedinci iz raznih grupacija poput Hrvatske gorske službe spašavanja, udruge Crometeo, planinarske udruge Dinaridi, Javne ustanove SDŽ More i krš te brojni volonteri.

Kako je ovo prva meteo postaja na najvišem vrhu u Republike Hrvatske, vrijeme će pokazati koje su krajnje granice izdrživosti elektroničkih komponenti i koliko je potrebno njihovo usavršavanje.