OIV

26.07.2022.

Današnje povijesno otvorenje Pelješkog mosta, važan je geostrateški projekt kojim će se napokon ostvariti kopnena povezanost Republike Hrvatske. Pelješki most ne samo da omogućuje kontinuitet cestovne prometne povezanosti, već i kopnenu širokopojasnu telekomunikacijsku povezanost s jugom RH. Naime, unutar Pelješkog mosta ugrađena je cjelovita svjetlovodna infrastruktura, a OIV ima ulogu infrastrukturnog operatora sukladno Projektu objedinjavanja svjetlovodne infrastrukture u trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske (OSI).

U sklopu izgradnje Pelješkog mosta, pristupnih cesta i pripadne infrastrukture, OIV je putem nove prijenosne komunikacijske mreže povezao novoizgrađeni nadzorni centar Hrvatskih cesta uz čvor Zaradeže. Time je, u realnom vremenu, omogućen prijenos podataka o količini prometa između centara u Zaradežu i Središnjeg centra za nadzor i upravljanje prometom Hrvatskih cesta u Karlovcu, a koji je ujedno i nacionalna pristupna točka u kojoj se razmjenjuju podaci tzv. DATEX protokola na razini Europe. Zbog zahtjeva za pouzdanošću komunikacije, OIV je povezivanje između ove dvije lokacije realizirao putem dva fizički neovisna spojna puta. Jedan je realiziran pristupnim svjetlovodnim kabelom duljine 33 km između čvora Čeveljuša i sjeverne strane mosta, dok je drugi realiziran pristupnom digitalnom mikrovalnom vezom između sjeverne strane mosta i OIV objekta Rota.