OIV

20.10.2021.

OIV je sredinom ove godine na otoku Ugljanu pokrenuo postupak projektiranja i izgradnje solarne elektrane snage 70kW, a čija se realizacija očekuje do kraja 2021. godine.

Solarna elektrana bit će izgrađena na lokaciji OIV-ovog objekta Ugljan-Mala Glava, sastojat će se od 172 solarna panela, a dobivena električna energija koristit će se za potrebe pogona odašiljačkog objekta.

Projekt je pokrenut s ciljem smanjenja potrošnje električne energije, ali i smanjenja emisije ugljičnog dioksida.

Predviđeni vijek trajanja solarne elektrane je 25 godina, a u tom razdoblju očekuje se proizvodnja električne energije preko 2250 MWh te prvih nekoliko godina smanjenje emisije CO² za oko devet tona godišnje.

Ovo je prvi ovakav projekt za OIV, a donijet će uštedu od gotovo tri milijuna kuna te ujedno vodi ka održivom razvoju uz doprinos u očuvanju okoliša.